FONDEN FOR FOREBYGGELSE OG FASTHOLDELSE

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet.

STØTTE TIL SPORSKIFTE

Støtte til sporskifte skal bidrage til, at medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet og kommer videre i et andet job i eller uden for virksomheden, hvis de har svært ved at klare det job eller de opgaver, de aktuelt arbejder med.

STØTTE TIL TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

Målet med ordningen er at udvikle tekniske hjælpemidler, der kan reducere arbejdsbetinget fysisk belastning i nedslidningstruede brancher. Der kan også søges støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler.

VIDENSUNIVERS OM ET BEDRE OG SUNDERE ARBEJDSMILJØ

I finder inspiration til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan arbejde med at forebygge psykiske og fysiske belastninger. Kataloget retter sig først og fremmest til praktikere på arbejdspladser - tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, HR, arbejdsmiljøledere m.fl

Søg

Søg i databasen over allerede realiserede projekter som er blevet støttet af Forebyggelsesfonden.

Advanceret søgning >>