Træning af synet efter en hjerneskade

Projektide

Udvikling af synstræningstilbud til sygemeldte borgere med synsproblemer mhp på hurtigere tilbagevenden til arbejde.

Resumé

MÅlgruppe

Voksne personer med synsproblemer i 7 kommuner som følge af en hjerneskade.

AKTIVITETER


· Udarbejdelse af screeningsskema til personale på sygehuset og i kommunen.
· Undervisning af personale, der skal screene mv.
· Gennemførelse af træningstilbud.
· Udvikling af intensivt tilbud med træningsmanualer mv.
· Evalueringsaktiviteter.
· Formidlings- og forankringsaktiviteter.

FORANKRING

Der etableres evidensbaseret synstræningsprogram og tilbydes synstræningskursus til personale i kommuner og optometrister samt udarbejdes behandlingsmanual.

EVALUERINGSPLAN

Succeskriterierne måles vha optometriske og fysioterapeutiske effektmål. Der anvendes spørgeskemaer og objektive og standardiserede test samt standardiserede statistiske metoder til bl.a. før- og eftermålinger.

ÆNDRINGER/JUSTERINGER UNDERVEJS

Antal deltagere er reduceret fra 40 til 30, hvilket har påvirket forskningsdesignet fra et case-control studie til et før-efter behandlingstudie.

Virksomhedsinfo

Virksomhed

BOMI Roskilde Hjerneskadecenter

Projektansvarlig

Trine  Schow
trineschow@bomi.roskilde.dk

Succeskriterier


· at deltagerene har statistisk signifikant færre syns og balanceproblemer efter behandlingen end før behandlingen.
· at deltagerne har et statistisk signifikant højere aktivitets niveau efter endt behandling.
· at de borgere som behandles tidligst kommer sig hurtigere end dem som behandles senere mht syns- og balanceproblemer.
· at de grupper som behandles først kommer hurtigst tilbage i kontakt med arbejdsmarkedet.
· at behandlingens resultater fastholdes efter endt behandling målt ved 3 og 6 månedes opfølgning.

Resultater


·Alle deltagerne har fået færre syns og balanceproblemer efter behandlingen end før behandlingen.
·Alle deltagerne har fået højere aktivitets niveau efter endt behandling.
·Flere er tilbage i arbejde fra før træning til efter træning er afsluttet og ved 6 måneders opfølgning
·Behandlingens resultater efter endt behandling viser, at effekten stagnerer og fastholdes efter endt afslutning frem til 3 og 6 måneders opfølgning.

GALLERI

Infoboks

Opdateret:
3 APR. 2016
Redigeret af:
Webmaster
Kontakt:
7221 7400

Projektdata

Journalnummer

11-2-2-009

Tidsforløb

Fra: 10-01-2012
Til: 08-01-2014

BUDGET

Samlet budget

kr. 2.360.521

Tilsagnsbeløb

kr. 1.661.221

Samlet budget per deltager

kr. 53.648

Projektkategorier

Branche
Jobgruppe
Primær målgruppe
Region
Virksomhedsstørrelse
Ejerforhold
Hovedformål