Om fonden

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet, herunder Forebyggelsespakker, Fleksjobbonus og Seniorpakker. Fonden er organisatorisk placeret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Længere tid til at behandle fakturaer

5 AUG. 2014

Der forventes op til 4-6 uger til at behandle fakturer m v. på grund af sommerferie.

Læs mere »

Forebyggelsespakker

Forebyggelsespakkerne er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen i de særligt nedslidningstruede brancher ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Fonden tilbyder pakker, til de afsatte midler er opbrugt – ingen ansøgningsfrister.

Mulighed for konsulentbistand til gennemførelse af forebyggelsespakke til slagterierne

1 AUG. 2014

Fremover kan slagterierne vælge at bruge en konsulent i op til 10 timer til at gennemføre forebyggelsespakker. Fonden dækker udgifterne til konsulenten med op til 1.000 kr. i timen

Læs mere »

Seniorpakker

Seniorpakker er udviklet til at støtte små og mellemstore virksomheder til at fastholde deres seniormedarbejdere længst og bedst muligt. Pakkerne søges nu.

Forebyggelsespakker og seniorpakker kan søges igen fra i dag

2 JAN. 2014

 Fonden har netop åbnet for ansøgninger til seniorpakker og forebyggelsespakker.

Læs mere »

Fleksjobbonus

Fleksjobbonus er en bonus på 20.000 kr. til virksomheder, der ansætter personer med meget lille arbejdsevne i fleksjob på 10 timer eller mindre om ugen.

15 mio. kr. ekstra til fleksjobbonus

1 JULI 2014

Regeringen, SF og Enhedslisten har den 27. juni 2014 indgået en aftale om, at der tilføres 15 mio. kr. ekstra til fleksjobbonus i år. Det betyder, at 750 ekstra fleksjobbonusser kan tildeles i år.

Læs mere »

Projekter til og med 2011

Fonden har støttet over 500 projekter, hvor arbejdspladsernes egne idéer til at forbedre arbejdsmiljø og fremme sundhed på arbejdspladsen skal realiseres. Hent inspiration til at gøre noget ved arbejdspladsens arbejdsmiljø og medarbejdernes sundhed.

To af fondens projekter vinder årets Arbejdsmiljøpris

2 DEC. 2013

Igen i år har nogle af fondens støttemodtagere fået tildelt Arbejdsmiljøprisen af Arbejdsmiljørådet. I år var det HHM A/S som modtog prisen i kategorien ”psykisk arbejdsmiljø”, og hjemmeplejen i Slagelse Kommune, som løb med prisen i kategorien ”Muskel-skeletpåvirkninger”.

Læs mere »

OM FONDEN

FOREBYGGELSESPAKKER

SENIORPAKKER

FLEKSJOBBONUS

PROJEKTER TIL OG MED 2011