Arbejdsmiljøtemaer

arbejdsmiljøtemaer

Interventioner

Cases

 • hvordan kan I fremme trivsel?

  Trivsel handler blandt andet om at være i balance og føle overskud både fysisk og mentalt. Det kræver også, at man oplever sig som kompetent i det fællesskab, man indgår i, når man skal løse sine arbejdsopgaver.

  Læs mere om hvordan kan I fremme trivsel?

  • Dialogorienteret trivselpolitik

    Dialogbaseret trivselspolitik kan være med til at løse op for eventuelle tabuer om psykiske helbredsproblemer og kommunikationsformer, der går i baglås. En trivselspolitik og ikke mindst udarbejdelsen af den kan bidrage til at gøre det legitimt at tale om ting, der ellers har tendens til at blive fortiet eller kun talt om i krogene.

   Læs mere om Dialogorienteret trivselpolitik

  • Trivselsmåling

   Trivselsmåling er et vigtigt redskab i arbejdet for at fremme trivsel.

   Læs mere om Trivselsmåling

   • Trivselsmåling i Projekt Trivsel

    En række medarbejdere og ledere i Københavns Kommune har i Projekt Trivsel arbejdet med at omsætte trivselsmålinger til konkret handling.

    Læs mere om Trivselsmåling i Projekt Trivsel

  • Opdagelsesrejse

   En opdagelsesrejse er et besøg på en anden arbejdsplads – typisk inden for eget område.

   Læs mere om Opdagelsesrejse

   • Opdagelsesrejser i Projekt Trivsel

    En række medarbejdere og ledere i Københavns Kommune har været på opdagelsesrejse til andre arbejdspladser som led i Projekt Trivsel. Det lærte både gæster og værter en masse af.

    Læs mere om Opdagelsesrejser i Projekt Trivsel

  • Nutidsværksted med narrativ fortælleteknik

   Nutidsværkstedet er en konstruktiv måde at få følelserne ud gennem en fælles dialog.

   Læs mere om Nutidsværksted med narrativ fortælleteknik

   • Fra fortid til fremtid

     Vikarkorpset på Bispebjerg Hospital iværksatte i 2011 trivselsprojektet ’Fra overlevelse til trivsel i vikarkorpset på Bispebjerg Hospital’.

    Læs mere om Fra fortid til fremtid

  • Selvvalgt vagtplanlægning

   Selvvalgt vagtplanlægning frigør medarbejderne fra faste rullende vagter til fordel for selv at tilrettelægge egen arbejdstid, så fritidsliv og arbejdsliv hænger bedst muligt sammen.

   Læs mere om Selvvalgt vagtplanlægning

   • Trivsel via selvvalgt arbejdstid

     For at styrke trivslen og forebygge nedslidning af medarbejderne i ældreplejen har Slagelse Kommune udviklet og indført et nyt værktøj til arbejdstidsplanlægning, som i størst muligt omfang kombinerer medarbejdernes individuelle vagtønsker med det samlede ressourcebehov.

    Læs mere om Trivsel via selvvalgt arbejdstid

 • Hvordan kan I forebygge stress?

  At forebygge stress er vigtigt for et godt psykisk arbejdsmiljø.

  Læs mere om Hvordan kan I forebygge stress?

  • Sparringsgrupper

   Arbejdsfællesskabet har stor betydning for oplevelsen af mening og trivsel i arbejdet.

   Læs mere om Sparringsgrupper

   • Sparringsgrupper

    Infektionsmedicinsk sengeafsnit på Kolding Sygehus har som led i et større projekt haft succes med at etablere sparringsgrupper for personalet.

    Læs mere om Sparringsgrupper

  • Fælles faglig refleksion

   Står man som medarbejder i en vanskelig situation eller med en faglig udfordring, kan det være svært at vide, hvad man kan gøre.

   Læs mere om Fælles faglig refleksion

   • Borgerrettede netværk

    Projekt ’Borgere med komplekse problemstillinger’ gav medarbejdere i ældreplejen i Københavns Kommune mulighed for at udtrykke og dele deres erfaringer i et arbejdsmæssigt fællesskab.

    Læs mere om Borgerrettede netværk

  • Faglig priotering

   Stress er ofte et udtryk for en manglende sammenhæng mellem krav og de ressourcer, der er til rådighed.

   Læs mere om Faglig priotering

   • Kan- og skal-opgaver

    En række afdelinger i Center for Autisme og Specialpædagogik har som led i Projekt Trivsel arbejdet med Kan og Skal opgaver over en længere periode.

    Læs mere om Kan- og skal-opgaver

  • Interaktiv teater

   Ved at bruge Interaktivt teater kan I tage hul på udfordringer og dilemmaer, som er svære at tale om i det daglige.

   Læs mere om Interaktiv teater

   • Stop stress

    Samtlige knap 300 medarbejdere og ledere i Distrikt Vest i Næstved Kommunes ældreafdeling har deltaget i et omfattende forløb med henblik på at forebygge stress. Teater har spillet en central rolle i forløbet.

    Læs mere om Stop stress

 • Hvordan kan I forebygge mobning

  Mobning kan bidrage til, at man udvikler depression og angst eller får hovedpine, smerter og maveproblemer.

  Læs mere om Hvordan kan I forebygge mobning

  • Dialogbaseret indsats mod mobning

   Formålet med værktøjet er at igangsætte en proces på arbejdspladsen, hvor ledere, tillidsvalgte og kolleger får indsigt i mobning og finder løsninger, der passer til arbejdspladsen.

   Læs mere om Dialogbaseret indsats mod mobning

   • Kernen og masken som værktøj

    Sundhed og Omsorg Århus Kommune har brugt værktøjet Kernen og masken for at imødegå problemer med mobning på arbejdspladsen.

    Læs mere om Kernen og masken som værktøj

  • Styrk de sproglige kompetencer

   Denne intervention minimerer risikoen for mobning af medarbejdere, der ikke er gode til at læse og skrive.

   Læs mere om Styrk de sproglige kompetencer

   • Læs og skriv

    Toms Gruppen A/S gennemførte i 2010-2011 projektet Læs og Skriv på Toms.

    Læs mere om Læs og skriv

   • Taleteknologi til dokumentation

    Områdecenter Hedelund i Esbjerg Kommunes ældrepleje har i et projekt indført talegenkendelse til pc’er som et redskab for SoSu-assistenter til deres mange dokumentationsopgaver i forbindelse med pleje og omsorg af ældre.

    Læs mere om Taleteknologi til dokumentation

 • Hvordan kan I reducere tunge og akavede løft?

  Tunge og akavede løft opstår ved manuelt arbejde, som stadig er udbredt i mange brancher.

  Læs mere om Hvordan kan I reducere tunge og akavede løft?

  • Brug af eksisterende hjælpemidler

   Her er samlet en række gode råd til, hvordan I kan øge brugen af de hjælpemidler, der allerede er tilgængelige på jeres arbejdsplads, således at I reducerer tunge og akavede løft, der belaster medarbejderne.

   Læs mere om Brug af eksisterende hjælpemidler

   • Flyt dig - uden at tage skraldet for det!

    Dueholm Vognmandsforretning har gennemført projektet for deres chauffører og flyttemænd, der dagligt belastes af tunge løft.

    Læs mere om Flyt dig - uden at tage skraldet for det!

  • Opgør med "Tarzankulturen"

   På mange arbejdspladser findes hjælpemidler og vejledning til at undgå tunge og akavede løft, som ikke bliver anvendt i tilstrækkeligt omfang.

   Læs mere om Opgør med "Tarzankulturen"

   • Ind i Kroppen

    Projektet er primært gennemført hos Carlsberg Danmark A/S på logistikområdet, der omfatter lager- og transportarbejde på bryggeriet.

    Læs mere om Ind i Kroppen

  • Gode personforflytninger

   Fysiske løft er en daglig opgave i ældreplejen og sygehusvæsenet, og at bruge forflytningsteknik til at flytte en patient eller borger er et centralt element i uddannelsen af social‐ og sundhedspersonalet og i det løbende arbejdsmiljøarbejde.

   Læs mere om Gode personforflytninger

   • Den lette arbejdsdag

    Projekt Den lette arbejdsdag har fokuseret på forflytningsteknik, kropsbevidsthed, mestring og kommunikation i Esbjerg Kommune. Det har resulteret i færre smerter hos medarbejderne.

    Læs mere om Den lette arbejdsdag

   • Bariatri? det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads

    Patienter med betydelig overvægt – bariatriske patienter – bliver der flere af på hospitalerne. Det stiller særlige krav til personale, hjælpemidler og fysiske forhold, når man skal undgå arbejdsskader og faldulykker.

    Læs mere om Bariatri? det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads

 • Hvordan kan I reducere Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA)?

  Ensidigt gentaget arbejde forekommer især inden for produktion, administration, transport og servicefunktioner som fx rengøring.

  Læs mere om Hvordan kan I reducere Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA)?

  • Parallelle tilpasninger af arbejdsgange

   Ved at inddrage medarbejderne i den arbejdsmiljømæssige tilpasning af produktionsprocessen kan I sikre, at de valgte løsninger er relevante i forhold til de konkrete belastninger.

   Læs mere om Parallelle tilpasninger af arbejdsgange

   • Reducering af fysisk nedslidende arbejdsgange

    Projektet er gennemført på BHJ Protein Foods og havde til formål konkret at nedsætte løftemængden for frosne blokke med over 80 pct.

    Læs mere om Reducering af fysisk nedslidende arbejdsgange

  • Fysisk træning i arbejdstiden

   Når medarbejderne udfører fysisk træning i arbejdstiden, kan de opnå øget kropsbevidsthed og samtidig styrke de muskler, sener og led, der belastes mest i arbejdet.

   Læs mere om Fysisk træning i arbejdstiden

   • Rengøring med omtanke

    Baggrunden for at gennemføre projektet i Varde kommunes ældrepleje var et ønske hos ledelsen om at gøre arbejdet som SOSU-assistent mere attraktivt.

    Læs mere om Rengøring med omtanke

 • Hvordan kan I reducere støj?

  Støj på arbejdspladsen defineres ud fra forskellige niveauer. I industrien forekommer egentlig høreskadende støj, som i de fleste tilfælde afbødes med værnemidler.

   

  Læs mere om Hvordan kan I reducere støj?

  • Inddragelse af pædagogiske, organisatoriske og byggetekniske perspektiver

   I det følgende kan I få nogle gode råd til, hvordan I ved at arbejde med støjen på flere forskellige niveauer, kan reducere den væsentligt og dermed forbedre trivslen for både børn og voksne.

   Læs mere om Inddragelse af pædagogiske, organisatoriske og byggetekniske perspektiver

   • Plads til Alle

    Formålet med projektet var at udvikle konkrete løsninger til at reducere støjen i institutionerne. Som følge af projektet er støjen reduceret væsentligt og trivslen øget.

    Læs mere om Plads til Alle

 • Hvordan kan ny teknologi reducere fysiske belastninger?

  Mange fysisk nedslidende arbejdsopgaver involverer stadig tunge løft eller ensidigt belastende bevægelser, som der ikke findes hjælpemidler til.

  Læs mere om Hvordan kan ny teknologi reducere fysiske belastninger?

  • Medarbejderinddragelse i udvikling af ny teknologi

   Ved at inddrage både ledere og medarbejdere i udviklingen af ny teknologi kan I gøre en fysisk belastning mindre eller helt fjerne den. Det kan være med til at sikre bedre arbejdsmiljø og højere produktkvalitet.

   Læs mere om Medarbejderinddragelse i udvikling af ny teknologi

   • Udvikling af stenvogn

    Projekt Udvikling af stenvogn har udviklet en ny type vogn, der nedsætter den fysiske belastning for murerarbejdsmænd.

    Læs mere om Udvikling af stenvogn

   • Bedre arbejdsmiljø i brystudbening

    Arbejdsmiljøet i en udbeningsafdeling i slagterikoncernen Tican er blevet bedre efter projekt Bedre arbejdsmiljø i brystudbening.

    Læs mere om Bedre arbejdsmiljø i brystudbening

  • Socioteknisk løsning med brugerperspektiv

   Her er samlet en række gode råd til, hvordan I ved at bruge medarbejderens indsigt i produktionsprocessen kan udvikle teknologiske løsninger i produktionen.

   Læs mere om Socioteknisk løsning med brugerperspektiv

   • Robotarmen

    Projektet blev iværksat af sømfabrikken NKT Fasteners med det formål at udvikle en teknisk løsning, som kunne fjerne fysisk hårdt og ensidigt gentaget arbejde.

    Læs mere om Robotarmen

 • Hvordan kan I nedbringe sygefravær?

  En indsats for at nedbringe sygefravær på arbejdspladsen kræver, at I har overblik over fraværets omfang og forstår dets årsager.

  Læs mere om Hvordan kan I nedbringe sygefravær?

  • Fraværspolitik

   Ved at udvikle en fraværspolitik får ledelsen og medarbejdere et fælles redskab til at handle.

   Læs mere om Fraværspolitik

   • Hjælp til at udarbejde en fraværspolitik

     

    Et projekt med fokus på at nedbringe sygefraværet i Viborg Kommune har hjulpet virksomheder til at udarbejde en skriftlig fraværspolitik, der passer til den enkelte virksomhed.

    Læs mere om Hjælp til at udarbejde en fraværspolitik

  • Kompetenceløft

   Via Kompetenceløft får arbejdspladsens medarbejdere styrket deres kompetencer med henblik på at kunne skabe et bedre arbejdsmiljø.

   Læs mere om Kompetenceløft

   • Kompetenceløft i portørkorpset

    Efter længere tids dårligt samarbejdsklima med en hård tone, mobning og højt sygefravær fik de 60 portører på Glostrup Hospital et kompetenceløft gennem intensiv læring i kommunikation og samarbejde.

    Læs mere om Kompetenceløft i portørkorpset

  • Ledelsesopfølgning på sygefravær

   Ved sygefravær er det vigtigt, at ledelsen reagerer og spiller en aktiv rolle. Det kan i sig selv nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen.

   Læs mere om Ledelsesopfølgning på sygefravær

   • Nærverende ledelse

    Lokalcenter Abildgården i Århus Kommune har gennemført et projekt med det formål at nedbringe sygefraværet via en mere gensidig og åben dialog mellem ledelse og medarbejdere.

    Læs mere om Nærverende ledelse

 • Hvordan kan I opbygge social kapital

  Forskning dokumenterer, at kvalitet og effektivitet i kerneopgaven er nært forbundet med et godt og udviklende arbejdsmiljø.

  Læs mere om Hvordan kan I opbygge social kapital

 • Hvordan kan I skabe kulturforandringer

  Værdier præger dagligdagen – både de nedskrevne og de uskrevne.

  Læs mere om Hvordan kan I skabe kulturforandringer

  • Værktøjer til refleksion

   Værktøjer til refleksion kan være et nyttigt bidrag til at skabe større grad af refleksion over den daglige praksis på arbejdspladsen.

   Læs mere om Værktøjer til refleksion

   • Opbygge en refleksionskultur

    Faxe Kommune har gennemført et udviklingsprojekt på omsorgsområdet for at give både ledere og medarbejdere redskaber til at forebygge belastninger og opbygge en refleksionskultur i

    Læs mere om Opbygge en refleksionskultur

  • Perspektivskift

   Formålet med interventionen Perspektivskift er at skabe øget indsigt i og forståelse for andre interessenters faglige perspektiver på opgaveløsningen.

   Læs mere om Perspektivskift

  • Fysisk og psykisk opladning

   Der er brug for løbende at restituere både fysisk og psykisk for at fungere som menneske og som medarbejder.

   Læs mere om Fysisk og psykisk opladning

   • Full engagement

    Kriminalforsorgen har brugt værktøjet Full Engagement i flere arresthuse, fordi medarbejderne havde betydelige sundhedsproblemer, og det kortvarige sygefravær var stort.

    Læs mere om Full engagement

 • Hvordan kan I sprede og forankre viden om arbejdsmiljø

  At forankre viden om arbejdsmiljø angår både hele organisationen og den enkelte medarbejder.

  Læs mere om Hvordan kan I sprede og forankre viden om arbejdsmiljø

  • Fælles, strategisk koordination

   
Fælles, strategisk koordination indebærer, at I systematisk skaber sammenhæng mellem enkeltprojekter og jeres mål for løsning af kerneopgaven.

   Læs mere om Fælles, strategisk koordination

   • Central koordination og forankring

    Kriminalforsorgen har i en periode gennemført op til 20 parallelle projekter spredt på mange institutioner i hele landet.

    Læs mere om Central koordination og forankring

  • Leanagenter

   En leanagent er en medarbejder, som får en særlig, aktiv rolle i at holde fast i udbyttet af en gennemført udviklingsaktivitet.

   Læs mere om Leanagenter

   • Leanagenter i den kommunale ældrepleje

    Lean og leanagenter blev en del af svaret, da ældreplejen i Odsherred Kommune skulle finde tid og ressourcer til at øge både arbejdsmiljøet og kvaliteten i pleje- og omsorgsopgaverne.

    Læs mere om Leanagenter i den kommunale ældrepleje

  • Akademidage

   På mange arbejdspladser har man gjort indsatsen for et godt arbejdsmiljø til et anliggende for alle medarbejdere.

   Læs mere om Akademidage

   • Akademidage om sygefravær og nærvær

    For Regionshospitalet Hammel Neurocenter har otte akademidage har været en effektiv vej til at indhente og dele viden om sygefravær

    Læs mere om Akademidage om sygefravær og nærvær

 • Hvordan kan I bruge Lean i forhold til et godt arbejdsmiljø?

  Der er både i den offentlige og private sektor et betydeligt behov for konstant at forbedre opgaveløsningen – med udgangspunkt i kundens eller borgerens behov.

  Læs mere om Hvordan kan I bruge Lean i forhold til et godt arbejdsmiljø?

 • Hvordan kan ledelse styrke arbejdsmiljøet?

  Både lederen som person og måden ledelse bliver udført på er afgørende for arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

  Læs mere om Hvordan kan ledelse styrke arbejdsmiljøet?

  • Ledelse af gruppeprocesser

   Mange arbejdspladser har organiseret arbejdet i team af den ene eller anden art.

   Læs mere om Ledelse af gruppeprocesser

   • Forebyggende fagligt fællesskab

    Træning i dialog og gruppeprocesser for både medarbejdere og ledere – med udgangspunkt i de daglige opgaver.

    Læs mere om Forebyggende fagligt fællesskab

  • Ambassadører og ildsjæle

   Der er flere fordele ved at lade særligt engagerede medarbejdere være en drivkraft i forandringsprocesser.

   Læs mere om Ambassadører og ildsjæle

  • Ekstern sparring om arbejdsopgaver

   Hvad kan I få ud af Ekstern sparring om daglige arbejdsopgaver?

   Læs mere om Ekstern sparring om arbejdsopgaver

   • Fokus på daglig lederskab

    Dagtilbudsledere i Kolding Kommune har været igennem et afklarings- og træningsforløb, der har taget fat om deres ledelsesmæssige ressourcer og hjulpet med at ændre deres daglige rutiner og arbejdsformer.

    Læs mere om Fokus på daglig lederskab

Opdateret:
10 SEP. 2013
Redigeret af:
Webmaster
Kontakt:
7221 7400