Et godt arbejdsmiljø er den skarpeste kniv i skuffen

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Kom i gang med at skabe en arbejdsplads med bedre arbejdsstillinger og færre tunge løft. Find fx ud af om I har de nødvendige hjælpemidler til rådighed – og brug dem. Find også ud af om I kan udføre arbejdsopgaverne på en anden måde, så I undgår dårlige eller fastlåste arbejdsstillinger, og måske vrider og bøjer ryggen.

Få også inspiration til hvordan I kan forbedre samarbejdet og undgå konflikter.

I skal vælge en eller flere arbejdsmiljøløsninger, som I vil arbejde med. I skal indarbejde de nye løsninger og arbejde med dem i en periode på ca. 4½ måned.

Hvis I har brug for hjælp fra en konsulent til at gennemføre forløbet, kan I søge støtte hertil. Konsulenten kan hjælpe jer i op til 10 timer. Konsulenten bør have erfaring med at drive gruppeprocesser inden for psykisk arbejdsmiljø.

Hvor mange personer kan der deltage i pakken?

Maks. 1 daglig leder og 39 medarbejdere (i alt maks. 40 deltagere)

Blandt medarbejderne skal I finde følgende antal ressourcepersoner

 • 2 ressourcepersoner, hvis det samlede deltagerantal er til og med 10
 • 3 ressourcepersoner, hvis det samlede deltagerantal er mellem 11 og 20
 • 4 ressourcepersoner, hvis det samlede deltagerantal er mellem 21 og 30
 • 5 ressourcepersoner, hvis det samlede deltagerantal er mellem 31 og 40
Hvor lang tid tager det at gennemføre pakken?

ca. 4½ måned

Det er forventet, at

 • daglig leder bruger 24,5 timer
 • ressourcepersoner bruger 36,5 timer
 • øvrige medarbejdere bruger 10 timer
 • konsulenten kan bruge op til 10 timer
Hvor meget støtte modtager I?

Fonden dækker løn i de timer, I skal bruge på pakken. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende. Hvis jeres virksomhed tilhører ”forarbejdning af andet kød”, gælder de nedenstående lønsatser for svineslagterier - dagvagter.

Fiskeslagterier:

Daglig leder: 312 kr. x 24,5 timer
Ressourcepersoner: 178 kr. x 36,5 timer
Øvrige medarbejdere: 178 kr. x 10 timer
Konsulent: 1.000 kr. x 10 timer

Fjerkræslagterier – dagvagter:

Daglig leder: 312 kr. x 24,5 timer
Ressourcepersoner: 186 kr. x 36,5 timer
Øvrige medarbejdere: 186  kr. x 10 timer
Konsulent: 1.000 kr. x 10 timer

Fjerkræslagterier – aftenvagter:

Daglig leder: 312 kr. x 24,5 timer
Ressourcepersoner: 220 kr. x 36,5 timer
Øvrige medarbejdere: 220 kr. x 10 timer
Konsulent: 1.000 kr. x 10 timer

Fjerkræslagterier – nattevagter:

Daglig leder: 312 kr. x 24,5 timer
Ressourcepersoner: 240 kr. x 36,5 timer
Øvrige medarbejdere: 240 kr. x 10 timer
Konsulent: 1.000 kr. x 10 timer

Svinekræslagterier – dagvagter:

Daglig leder: 312 kr. x 24,5 timer
Ressourcepersoner: 196 kr. x 36,5 timer
Øvrige medarbejdere: 196 kr. x 10 timer
Konsulent: 1.000 kr. x 10 timer

Svinekræslagterier – aftenvagter:

Daglig leder: 312 kr. x 24,5 timer
Ressourcepersoner: 230 kr. x 36,5 timer
Øvrige medarbejdere: 230 kr. x 10 timer
Konsulent: 1.000 kr. x 10 timer

Svineslagterier – nattevagter:

Daglig leder: 312 kr. x 24,5 timer
Ressourcepersoner: 250 kr. x 36,5 timer
Øvrige medarbejdere: 250 kr. x 10 timer
Konsulent: 1.000 kr. x 10 timer

Kreaturslagterier:

Daglig leder: 312 kr. x 24,5 timer
Ressourcepersoner: 243 kr. x 36,5 timer
Øvrige medarbejdere: 243 kr. x 10 timer
Konsulent: 1.000 kr. x 10 timer

Hvad skal I konkret gøre i pakken?

Læs den drejebog, der kan downloades i infoboks til højre. Det er vigtigt at læse drejebogen, inden I gennemfører pakken.

Hvilke krav skal man opfylde for at få støtte udbetalt?
 • I skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
 • I skal anvende det antal timer, der er angivet til hver fase
 •  I skal indsende et underskrevet slutregnskab
  - en foruddefineret slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal I udfylde med det faktiske og registrerede forbrug.
 • I skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.

 

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Tue Sander Hansen
Kontakt:
7221 7400

Hvis din virksomhed har en af de følgende branchekoder, kan du søge en forebyggelsespakke til slagterier. Bemærk, at pakkerne er målrettet til fjerkræslagterier og fiskeindustrien, men kan også søges af andre virksomheder i slagteribranchen.

 

 • 102020 - Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
 • 101300 - Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
 • 101200 - Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
 • 102010 - Fremstilling af fiskemel
 • 101110 - Forarbejdning af svinekød
 • 101190 - Forarbejdning af andet kød