Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Denne pakke er kun for bygge- og anlægsvirksomheder med 1-9 ansatte. Det er vigtigt at følge drejebogen til pakken, når pakken gennemføres. Download den i infoboksen til højre.

Afprøv nye værktøjer til at planlægge fremtidige byggeopgaver og det daglige arbejde. Det vil hjælpe jer til at mindske skader og nedslidning af medarbejderne.

1. Fokus på planlægning

Bedre planlægning er et værktøj, som kan hjælpe jer med at tænke arbejdsmiljøet ind, så I undgår at slide på kroppen og psyken – både når I giver tilbud på en ny byggeopgave og i det daglige arbejde – og hjælpe jer med at forbedre samarbejdet både hos jer selv og med bygherrer og andre håndværkere.

2. Hvad får I ud af forløbet?

Når I tænker arbejdsmiljøet ind i jeres tilbudsgivning, bliver det nemmere for jer at:

  • komme til med hjælpemidler på byggepladsen
  • få leveret materialerne pakket på en måde, så I ikke skal slæbe så meget ad gangen
  • undgå, at tidspresset bliver for stort


Bedre planlægning giver jer et redskab til at:

  • forebygge mange arbejdsmiljøproblemer, allerede når I giver tilbud på nye byggeopgaver og planlægger kommende byggeforløb
  • få et bedre arbejdsmiljø i dagligdagen
  • undgå, at medarbejderne bliver fysisk og psykisk nedslidt


Forløbet drejer sig om de påvirkninger i arbejdsmiljøet, der giver nedslidning – det vil sige tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og andre påvirkninger af muskler og skelet – samt det psykiske arbejdsmiljø.

3. Hvordan skal I gribe det an?

En vejleder fra Arbejdstilsynet hjælper jer med at indarbejde de nye værktøjer til at planlægge arbejdet bedre. Det tager op til 6 måneder at lære at bruge værktøjerne og få dem indført i praksis alt efter jeres opgaver og muligheder for at give tilbud på nye byggeopgaver. Forløbet gennemføres i tre faser:

FASE I: Opstart, hvor I forbereder forløbet sammen med vejlederen
FASE II: I afprøver værktøjerne i dagligdagen og justerer dem efter behov
FASE III: I aftaler, hvordan I fremover vil bruge værktøjerne

4. Hvad med tid og økonomi?

Det forventede tidsforbrug for mester og 5 medarbejdere er:

Mester: i alt 35 timer – til møder og til at afprøve de nye værktøjer
Medarbejdere: i alt 70 timer – til møder og til at afprøve de nye værktøjer

Fonden dækker:
Tabt arbejdsfortjeneste for den tid, I bruger på at holde møder og lære at bruge de nye værktøjer

5. Hvilken hjælp får I?

I får udleveret de nødvendige materialer for at kunne gennemføre forløbet. Derudover får I hjælp af en vejleder fra Arbejdstilsynet, som er med ved møderne og forklarer værktøjerne og hjælper jer med at bruge dem i praksis.

Pakken omfatter disse materialer:

  • Kort beskrivelse af forløbet
  • Køreplanen for forløbet (drejebog til virksomheden)
  • Faktaark 1 med planlægningsværktøj
  • Faktaark 2 med beskrivelse af værktøjer

6. Hvad kræver det at gå i gang?

Mester og medarbejdere skal være enige om at gennemføre forløbet.
I skal have byggeopgaver, som I kan afprøve værktøjerne på.
I skal være indstillede på at afprøve værktøjerne, selvom det tager ekstra tid i starten.

7. Yderligere information

Download alt materiale vedr. denne pakke i infoboksen til højre.

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400