Daginstitutioner

Brug forebyggelsespakkernes drejebøger til inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø. Der findes to forskellige forebyggelsespakker, som har fokus på to forskellige typiske arbejdsmiljøproblemer i daginstitutioner.

I kan selv beslutte, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i den valgte drejebog. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Mere fysisk aktivitet og mindre belastning

Denne pakke har fokus på at undgå tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved at være mere fysisk aktive sammen med børn, omgås børn på en anden måde eller indrette institutionen anderledes.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Mere fysisk aktivitet og mindre belastning” (pdf) (nyt vindue) >>

Et bedre arbejdsliv

Denne pakke har fokus på at blive bedre til at håndtere vanskelige situationer med børn eller forældre eller at løfte børn og ting på en korrekt måde og være fysisk aktive sammen med børn.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Et bedre arbejdsliv” (pdf) (nyt vindue) >>

Fonden yder ikke længere nogen former for økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne, som drejebøgerne beskriver. Drejebøgerne er tilgængelige her på siden som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed.

Dog har de virksomheder, der tidligere har søgt om støtte og fået tilsagn herom, stadig mulighed for at få støtte udbetalt. I skal indsende slutregnskab til fonden for at få støtten udbetalt, når I er færdige med at gennemføre pakkerne.

Læs, hvilke betingelser tilsagnsmodtagere skal opfylde for at få støtte udbetalt >>