Daginstitutioner

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

En gruppe på op til 20 ansatte i en daginstitution uanset institutionsstørrelse kan søge om hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Institutionerne kan søge om tilskud til forebyggelsespakker, som sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen både på kort og længere sigt.

Forebyggelsespakkerne er udviklet til mindre daginstitutioner for 0-6-årige, men andre virksomheder inden for branchen ”Daginstitutioner” kan også søge.

Indholdet i pakkerne afspejler de arbejdsmiljøproblemer, der i branchen typisk er behov for hjælp til at løse. I kan gennemføre de på forhånd fastlagte forløb på ca. 3-9 måneder afhængig af, hvilken pakke I vælger.

I får dækket lønnen for de timer, I skal bruge på at gennemføre forløbet. Og I får tilskud til indkøb af udvalgte materialer. Den udførlige drejebog guider jer sikkert gennem forløbet. Den ene pakke gennemføres desuden med hjælp fra en konsulent fra kommunen.

Har jeres virksomhed mere end 20 ansatte, så bedes I læse her inden I søger.

I kan søge om to forskellige pakker:

Mere fysisk aktivitet og mindre belastning

Tilpas arbejdsdagen, så I kan være mere fysisk aktive sammen med børnene. Nedsæt belastningerne af muskler og led, ved at forbedre den måde, I omgås børnene på. Og indret institutionen, så I undgår dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige løft. I finder sammen ud af hvilke fysiske aktiviteter, I vil indarbejde i hverdagen, og hvordan I kan nedsætte belastningerne på muskler og led. Forløbet tager ca. 4 måneder. Læs mere om pakken >>

Et bedre arbejdsliv

Bliv bedre til at håndtere særligt krævende børn og uoverensstemmelser med forældre. Sørg for at undgå at løfte børn og ting på forkerte måder. Og få tips til, hvordan I får rørt jer mere sammen med børnene. I bruger fremtidsværkstedet til sammen at finde ud af, hvilke belastninger I vil gøre mindre og hvilke dårlige vaner i dagligdagen, som I vil arbejde med at ændre. Forløbet tager ca. 3-9 måneder og gennemføres sammen med en konsulent fra kommunen. Læs mere om pakken >>

Branchekoder under daginstitutioner

Hvis din virksomhed/institution har en af de følgende branchekoder, kan du søge en forebyggelsespakke inden for daginstitutioner.

  • 881020 - Dagcentre mv.
  • 889120 - Vuggestuer
  • 889990 - Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
  • 889910 - Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
  • 889130 - Børnehaver
  • 889140 - Skolefritidsordninger og fritidshjem
  • 889110 - Dagplejemødre
  • 889150 - Aldersintegrerede institutioner
  • 881030 - Revalideringsinstitutioner
  • 889160 - Fritids- og ungdomsklubber

 

Infoboks

Opdateret:
27 JAN. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400