Det store tilbage til arbejde-projekt (TTA)

Det store TTA-projekt har haft til formål at hjælpe langtidssyge tilbage på arbejdsmarkedet gennem en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats. Der har været afsat i alt 290 mio kr. på Forebyggelsesfondens hovedformål 2 over 3 år.

Projektet har varet i 2 år fra april 2010 til april 2012 med mulighed for forlængelse i et halvt år, og 22 kommuner har deltaget i projektet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har stået for at planlægge og koordinere projektet.

På NFA’s hjemmeside kan du bl.a. se evalueringen af projektet, præsentationerne af resultaterne på konferencen den 10. december 2012 og redskaber og vejledninger fra TTA-konceptet.

Se mere her:
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/det-store-tta-projekt

 

Infoboks

Opdateret:
10 JAN. 2013
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400

Besøg TTA-side på NFA's hjemmeside. Klik på det ovenstående billede.