Ekstranet

ekstranet

Login

Log ind i Forebyggelsesfondens ekstranet

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Sekretariatet er åbent
mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00

Telefon: 33 96 36 48
E: kontakt@forebyggelsesfonden.dk, sikkermail@forebyggelsesfonden.dk

CVR nr.  34081441
EAN nr. 5798009814326