Et bedre arbejdsliv

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Bliv bedre til at håndtere særligt krævende børn og uoverensstemmelser med forældre. Sørg for at undgå at løfte børn og ting på forkerte måder. Og få tips til, hvordan I får rørt jer mere sammen med børnene.

Det vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø, gøre noget ved dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige løft eller gøre jer mere fysisk aktive i hverdagen. I vælger selv hvilke af disse emner, I vil fokusere på.

I kan opnå en eller flere af disse forbedringer ved at gennemføre denne forebyggelsespakke. Pakken er bygget op om et forløb, der varer mellem 3 og 9 måneder. I bruger fremtidsværkstedet til sammen at finde ud af, hvilke belastninger i vil gøre mindre og hvilke dårlige vaner i dagligdagen, som I vil arbejde med at ændre. I aftaler også, hvordan I kan holde fast i de nye gode måder at arbejde på, når forløbet er slut.

Pakken er målrettet pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner og gennemføres sammen med en konsulent fra kommunen, men alle virksomheder i branchen kan søge.

Bemærk:
  • Yderligere information om denne pakke findes i kort beskrivelse, som kan downloades i infoboksen til højre.
  • Når pakken skal gennemføres, skal du følge en drejebog, som kan downloades i infoboksen til højre.
Om kommunal konsulent

Virksomheden kan frit vælge, hvem i kommunen/regionen der skal fungere som konsulent, blot vedkommende er kvalificeret til opgaven. Det vil sige, at konsulenten har erfaring med at drive gruppeprocesser inden for psykisk arbejdsmiljø. Der er afsat et vist antal timer i pakken til dækning af lønudgifter til en intern konsulent. Det er kommunen/regionen (jur-enheden), der skal stille konsulenten til rådighed for virksomheden (p-enheden).

Brug af en intern konsulent har til formål at sikre, at der i kommunen/regionen opbygges ekspertise og ejerskab. Det giver bedre mulighed for forankring, når projektet er afsluttet.

Hvis der er tale om f.eks. en privat daginstitution, eller hvis kommunen/regionen ikke mener at have den rette person med de nødvendige kompetencer til opgaven, kan man vælge at anvende en ekstern konsulent, for eksempel fra et konsulentfirma eller fra en anden kommune/region. Den eksterne konsulent skal selvfølgelig stadig levere det samme time-antal som beskrevet i pakken.

Virksomheden kan anvende de midler, der i pakken er afsat til konsulenten, til at betale den eksterne konsulent. Hvis den eksterne konsulent skal have en større timeydelse end den, der er afsat i forebyggelsespakken, må virksomheden selv betale differencen.

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400