Ofte stillede spørgsmål

Gælder fra 1. maj 2014

Vigtig information:

Du har ikke længere mulighed for at søge fleksjobbonus. Ordningen er udfaset. 

Gode råd

Ansøg om en forhåndsreservation af en fleksjobbonus så snart ansættelsesforløbet starter – så sikrer fonden, at bonussen er reserveret indtil kriterierne er opfyldt og bonussen udbetales.
Inden ansøgning bør det sikres, at kriterierne opfyldes:

  • Der skal være tale om ansættelse i 9 sammenhængende måneder
  • Der er en ansøgningsfrist på 9 måneder fra ansættelsens start.
  • Arbejdstiden skal være 10 timer eller mindre pr. uge og kan ikke være et gennemsnit over f.eks. 14 dage eller 1 måned
  • Fleksjobbet skal være etableret i samarbejde med den ansattes bopælskommune, som supplerer lønnen med fleksløntilskud.
  • Den ansatte skal udnytte sin arbejdsevne så vidt muligt i forhold til den vurdering, som jobcentret har udarbejdet

Indsend kun ansøgning via fondens elektroniske ansøgningsskema. Klik på knappen til højre for at komme til ansøgningsskemaet.

Spørgsmål om ansøger:


Spørgsmål: Jeg er netop ansat i et fleksjob med arbejdstid på 8 timer om ugen. Kan jeg søge om fleksjobbonus?

Svar: Nej. Fleksjobbonus er en bonus, der udbetales til virksomheder, der ansætter en person i fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre pr. uge. Derfor er det din arbejdsgiver, der skal søge om fleksjobbonus.

Spørgsmål: Kan jeg ansætte samme person i flere forskellige enheder i min virksomhed og opnå flere fleksjobbonusser?

Svar: Nej. En virksomhed (et CVR-nummer) kan kun opnå fleksjobbonus én gang ved ansættelse af en person i fleksjob (et CPR-nummer).

Spørgsmål: Jeg er leder i en selvejende institution, der modtager støtte fra det offentlige. Jeg har ansat en fleksjobber med en arbejdstid på 10 timer pr. uge. Kan jeg søge fleksjobbonus?

Svar: Ja, hvis den offentlige støtte til din institution er mindre end 50 pct. af institutionens samlede udgifter. Hvis din virksomhed modtager offentlig støtte på 50 pct. eller derover, kategoriserer fonden institutionen som en offentlig virksomhed.

Spørgsmål om arbejdstidens længde:


Spørgsmål: Jeg ansætter en person til 12 timers arbejde pr. uge med lav arbejdsintensitet, men jeg betaler kun løn for 8 timers arbejde pr. uge. Kan jeg søge om fleksjobbonus?

Svar: Ja. Så længe personen er aflønnet for 10 eller færre timers arbejde pr. uge, kan du søge om fleksjobbonus.

Spørgsmål: Vi som jobcenter har en borger, der har fået et fleksjob på 7 timer pr. uge i en virksomhed (virksomhed A). Vi har fundet yderligere en virksomhed (virksomhed B), som kan tilbyde 2 timer pr. uge. Kan begge virksomheder opnå bonus?

Svar: Nej, begge virksomheder kan ikke opnå en fleksjobbonus, idet en person ikke kan udløse flere bonusser i samme periode. Virksomhed A har indsendt sin ansøgning om fleksjobbonus først, og vil derfor stadigvæk kunne komme i betragtning til en forhåndsreservation.

Spørgsmål: Vi som jobcenter har en borger, der har fået et fleksjob på 10 timer pr. uge i en virksomhed (virksomhed A). Vi har fundet yderligere en virksomhed (virksomhed B), som kan tilbyde 1 time pr. uge. Kan begge virksomheder opnå bonus?

Svar: Nej, begge virksomheder kan ikke opnå en fleksjobbonus, idet en person ikke kan udløse flere bonusser i samme periode. Virksomhed A har indsendt sin ansøgning om fleksjobbonus først, og vil derfor stadigvæk kunne komme i betragtning til en forhåndsreservation. Da personens samlede arbejdstid i de to virksomheder overstiger 10 timer om ugen, kan virksomhed A kun opnå fleksjobbonus, hvis virksomheden ikke kendte til ansættelsen i virksomhed B på det tidspunkt virksomheden søgte om fleksjobbonus.

Spørgsmål: Som virksomhedsejer skal jeg sende min medarbejder på et kursus, som tager længere tid end den aftalte arbejdstid pr. uge. Er det muligt?

Svar: Fonden foretager en konkret vurdering hver gang. Kontakt derfor fonden.

Spørgsmål: Jeg har ansat en person i fleksjob, hvor jeg har søgt og fået forhåndsreservation til fleksjobbonus. Vi har et medarbejderarrangement for alle medarbejdere. Medarbejderne bliver aflønnet mens de deltager i arrangementet. Den pågældende ansatte skal selvfølgelig deltage. Er der nogen problemer med det?

Svar: Nej, så længe den pågældende ansattes samlede arbejdstid, inkl. de timer, hvor den ansatte deltager i arrangementet, i den pågældende uge ikke overstiger 10 timer. Ved vurdering vedrørende udbetaling af fleksjobbonussen tæller fonden alle de aflønnede timer for at finde ud af, om den pågældende ansatte har arbejdet 10 timer eller mindre pr. uge i de 9 sammenhængende måneder. Hvis du er i tvivl, kontakt fondens sekretariat.

Spørgsmål om tidsbegrænset ansættelse:


Spørgsmål: Jeg har en sæsonbetonet virksomhed med få fastansatte. Kan jeg modtage bonus, hvis jeg ansætter en person i fleksjob i en tidsbegrænset periode?

Svar: Ja, så længe ansættelsen er i 9 sammenhængende måneder, og der aflønnes i 10 timer eller mindre pr. uge, kan der søges fleksjobbonus. Det betyder, at man ikke kan oparbejde 9-måneders optjeningsperiode i flere perioder, og at det skal være 9 sammenhængende måneder for at kunne modtage en fleksjobbonus. Der kan ikke gives dispensation for optjeningsperioden.

Spørgsmål om ansættelse af flere personer:


Spørgsmål: Kan jeg modtage bonus tre gange, hvis jeg ansætter tre personer i fleksjob

Svar: Ja, der kan ansøges om fleksjobbonus for alle de personer, der er ansat i fleksjob i virksomheden såfremt hver enkelt ansatte så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde. Derudover skal ansættelserne leve op til betingelserne for at modtage fleksjobbonus.

Spørgsmål: Hvad skal jeg indsende af oplysninger, for at fonden kan vurdere om mine ansatte opfylder kriterierne ”så vidt muligt”, som er angivet ovenfor.

Svar: Når du som virksomhed ansøger om fleksjobbonus, oplyser du samtidig på tro og love om din ansattes timetal svarer til den arbejdsevne, som jobcentret har vurderet, at din ansatte kan arbejde i jobbet. I tilfælde af, at det er aktuelt, vil vi anmode om dokumentation for dette. Fonden vil ligeledes tage stikprøver af ansøgningerne.

Spørgsmål om ansættelse før 1. maj 2014:


Spørgsmål: Jeg har allerede en person ansat i fleksjob siden december 2013. Kan jeg ansøge om bonus?

Svar: Ja. Du kan søge fleksjobbonus, selvom den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. maj 2014, som ligger senere end ansættelsesdatoen. Vær dog opmærksom på, at du skal søge senest 9 måneder efter din ansatte er startet og at ansættelsen i øvrigt skal opfylde betingelserne for at modtage fleksjobbonus.

Spørgsmål: Jeg har en person ansat i fleksjob fra den 15. maj 2013. Kan jeg alligevel søge fleksjobbonus, selvom der er gået mere end 9 måneder siden ansættelsesdatoen?

Svar: Ja, hvis du søger inden den 2. juni 2014 kl. 12.00. Der er lavet en overgangsordning i perioden 1. maj til 2. juni 2014, til virksomheder, hvor fleksjobberens ansættelse har nået 9 måneder i perioden, hvor der var midlertidigt lukket for ansøgninger til fleksjobbonus. Du skal dog være opmærksom på, at du søger efter de nye regler, der er trådt i kraft den 1. maj 2014.

Spørgsmål: Jeg har ansat en person i fleksjob fra den 15. august 2013. Gælder den særlige overgangsordning for ansøgningsfrist i perioden 1. maj til 2. juni også for min ansøgning?

Svar: Nej. Den sidste dag du kan søge om fleksjobbonus vil være den 15. maj 2014. Overgangsordningen gælder kun for ansættelser, der startede mellem 24. april og 1. august 2013.

Spørgsmål: Jeg er leder af en kommunal institution og har ansat en person i fleksjob fra den 1. november 2013. Kan jeg søge fleksjobbonus, da der gælder en overgangsordning mellem den 1. maj og 2. juni 2014.

Svar: Nej, offentlige virksomheder har ikke længere mulighed for at søge fleksjobbonus pr. 1. maj 2014, hvor de nye regler træder i kraft. Overgangordningen handler kun om ansøgningsfrist. Ellers gælder de nye regler pr. 1. maj 2014 på alle andre områder.

Spørgsmål om indsendelse af dokumentation:


Spørgsmål: Hvis jeg ansætter en person i fleksjob og søger om bonus, skal jeg så indsende en masse papirer?

Svar: Nej, det skal du ikke. Du skal sørge for:
Samtykke fra den ansatte til arbejdsgiveren/fonden vedr. videregivelse af personoplysninger. Læs mere om samtykke her. >> Samtykket kan vedhæftes, når man udfylder ansøgningen eller kan indsendes bagefter.

Derudover skal du som udgangspunkt vedlægge fleksjobaftale med jobcentret. Nogle jobcentre udarbejder ikke fleksjobaftale. I så fald kan du sende/vedhæfte ansættelseskontrakt. I ansøgningen underskriver du på tro og love, at de oplysninger, du skriver i ansøgningen er korrekte. Fonden vil foretage kontrol af de indsendte oplysninger, når de 9 måneder er gået.

Spørgsmål om ansøgning:


Spørgsmål: Kan jeg sende et brev med ansøgning om fleksjobbonus?

Svar: Nej, det kan du ikke. Ansøgning om forhåndsreservation skal ske elektronisk via fondens hjemmeside. Hvis du ikke har en digital medarbejdersignatur eller en NemID medarbejdersignatur, skal du sende ansøgningen elektronisk uden digital underskrift og efterfølgende printe den ud, underskrive den og sende den med post eller mail til fonden. Du vil, uanset om du har underskrevet digitalt eller manuelt, modtage en e-mailkvittering for modtagelse af din ansøgning. Vær opmærksom på, at du først har sendt din ansøgning, når du har modtaget e-mailkvitteringen.

Spørgsmål: Jeg har ikke modtaget en e-mailkvittering efter jeg har sendt ansøgningen til fonden. Har jeg så søgt om fleksjobbonus?

Svar: Nej. Du har først søgt om fleksjobbonus, når du modtager en e-mailkvittering for modtagelse af din ansøgning. E-mailkvitteringen kan somme tider havne i uønsket post. Derfor anbefaler fonden, at du tjekker uønsket post/spam. Hvis kvitteringen heller ikke ligger i uønsket post/spam-mappen, bør du straks kontakte fonden.

Spørgsmål: Jeg har lavet en samtykkeerklæring fra min ansatte. Så behøver jeg ikke at sende en ansøgning på jeres hjemmeside?

Svar: Du skal stadigvæk sende en ansøgning vedr. forhåndsreservation på fondens hjemmeside, selv om du har lavet en samtykkeerklæring og sendt den til fonden. Samtykkeerklæringen er ikke en ansøgning.

Spørgsmål: Kan jeg bruge min NemID?

Svar: Ja, NemID medarbejdersignatur (NemID til Erhverv) kan bruges. NemID Privat, der f.eks. bruges til at logge på netbank, kan ikke bruges, og vil ikke kunne anvendes til ansøgning. Hvis du har et enkeltmandsfirma, kan din virksomheds NemID somme tider ikke bruges. Fonden accepterer altid ansøgninger underskrevet i hånden.

Spørgsmål: Hvilke oplysninger skal jeg have, når jeg søger om fleksjobbonus?

Svar: Du skal altid starte med at søge om forhåndsreservation på fondens hjemmeside. Gå til ansøgningen ved at klikke på knappen til højre.
For at kunne udfylde ansøgningsskemaet til forhåndsreservation skal du have:

  • Din virksomheds cvr-nummer
  • Din virksomheds p-nummer
  • Kontaktoplysninger på kontaktperson i din virksomhed
  • Den ansattes cpr-nummer
  • Den ansattes kontaktoplysninger

Der skal også laves samtykkeerklæring fra den ansatte til arbejdsgiveren/fonden vedr. videregivelse af personoplysninger. Læs mere om samtykke her >> Samtykket kan vedhæftes i ansøgningen eller indsendes pr. brev.

Endelig skal der vedlægges ansættelseskontrakt eller fleksjobaftale med jobcentret.

Spørgsmål om bonus:


Spørgsmål: Kan jeg være sikker på, at bonussen udbetales efter 9 måneder, hvis der ikke er flere penge?

Svar: Ja, hvis du har modtaget en forhåndsreservation, der siger, at du er berettiget til at få fleksjobbonus udbetalt efter 9 måneder samt hvis kriterierne for bonus i øvrigt er opfyldt.

Spørgsmål om frist for ansøgning:

Spørgsmål: Hvis jeg glemmer at ansøge om fleksjobbonus ved ansættelsesstart, kan jeg så stadig søge om fleksjobbonus?

Svar: Ja, du kan søge om bonus senest 9 måneder efter ansættelses start.

Eksempel: Du har ansat en person den 2. januar 2014 og i september 2014 kommer du i tanke om, at ansøgningen aldrig er blevet udfyldt og sendt. Din frist for ansøgning om forhåndsreservation er derfor den 1. oktober 2014.
Ansøger du i dette tilfælde efter den 1. oktober 2014 bortfalder retten til fleksjobbonus. Du skal dog være opmærksom på, at fleksjobbonusordningen er en først-til-mølle ordning, så der kan være mulighed for, at bevillingen for året er opbrugt.

Spørgsmål om anvendelse af bonus:


Spørgsmål: Hvis jeg modtager en bonus skal pengene så anvendes i relation til den ansatte på fleksjob?

Svar: Nej, virksomheden bestemmer selv, hvordan fleksjobbonussen anvendes.

Spørgsmål om oplysning til SKAT:

Spørgsmål: Oplyser I SKAT om bonus?

Svar: Nej, virksomheden skal selv oplyse fleksjobbonus til SKAT.

Spørgsmål om ansættelsesforhold:


Spørgsmål: Kan jeg ansætte dem, jeg vil i fleksjob?

Svar: Nej, der kan kun ansættes personer, der er bevilget fleksjob af kommunen.

Spørgsmål: Kan jeg fastansætte en person i fleksjob og afskedige personen igen efter 9 måneder?

Svar: Ja, ansættelse af en person i fleksjob er underlagt de samme regler som andre ansatte. Her gælder samme overenskomster, opsigelsesvarsler mv.

Spørgsmål: Kan jeg ansætte en person i en tidsbegrænset stilling på 9 måneder?

Svar: Ja, men ordningen sigter mod at få den ansatte i varig beskæftigelse.

Spørgsmål om endt ansættelsesforhold:


Spørgsmål: Hvis jeg har ansøgt om bonus og modtaget en e-mailkvittering, er jeg så sikret bonus, hvis ansættelsesforholdet ophører inden der er gået 9 måneder?

Svar: Nej. Hvis ansættelsesforholdet af den ene eller anden årsag er ophørt inden 9 måneders sammenhængende ansættelse, bortfalder retten til fleksjobbonus. Det samme gælder, hvis personen aflønnes for mere end 10 timer pr. uge.

Spørgsmål: Er der noget jeg bør læse, inden jeg søger om bonus:

Svar: Ja, vejledningen og standardvilkår for ordningen, som du kan finde på fondens hjemmeside, hvor du også skal søge om fleksjobbonus.

Infoboks

Opdateret:
19 FEB. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400