Fonden og EU's regler

EU-Kommissionen har vurderet fondens støtteordninger i forhold til EU’s regler om statsstøtte. 

Kommissionen har meddelt, at støtte fra Forebyggelsesfonden ikke strider imod EU’s regler. Det vil sige, at størstedelen af fondens midler kan uddeles uden hensyntagen til øvre grænser for støtte. 

Kommissionens godkendelse gælder støtte inden for alle fondens ordninger.

Dog er der særlige regler for støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler, hvor fonden giver støtte efter Kommissionens Forordning (EU) nr. 1407/2013 om ”de minimis”-støtte.

Kommissionens afgørelse er trådt i kraft den 15. september 2007. Du kan finde Kommissionens godkendelser i infoboksen til højre.