Forebyggelsespakker

forebyggelsespakker_illu.jpg

Hent inspiration til bedre arbejdsmiljø og sundhed i forebyggelsespakkernes drejebøger


Drejebøgerne indeholder en masse inspiration til at undgå eller forebygge fx:

  • for stort arbejdspres/mængde
  • dårlige og akavede arbejdsstillinger
  • tunge løft
  • vold på arbejde
  • arbejdsulykker

Forebyggelsespakker er forløb på 3-12 måneder, som kan være med til at gøre arbejdsmiljø bedre på arbejdspladserne i de særligt nedslidningstruede brancher. De fleste pakker handler om at forbedre arbejdsmiljøet, mens andre handler om at blive fysisk aktiv ved at indføre træning i arbejdstiden. Drejebøgerne beskriver hele forløbne grundigt, så det er let at gå til og gennemføre forløbet. Forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Fonden yder ikke længere nogen former for økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne, som drejebøgerne beskriver. Drejebøgerne er tilgængelige her på siden som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed.

Dog har de virksomheder, der tidligere har søgt om støtte og fået tilsagn herom, stadig mulighed for at få støtte udbetalt. I skal indsende slutregnskab til fonden for at få støtten udbetalt, når I er færdige med at gennemføre pakkerne.

I den nederste del af siden kan I finde liste over, hvilke brancher der er udviklet forebyggelsespakker til, og læse kort om, hvilke arbejdsmiljøproblemer forebyggelsespakkerne handler om i den pågældende branche. Det kan være, at jeres branche ikke er på listen. Men I kan alligevel bruge drejebøgerne som inspiration. I skal blot finde den branche, som ligger tættest på jeres egen branche. Ofte vil der være samme arbejdsmiljøudfordringer som jeres, og meget af drejebøgernes indhold kan bruges på jeres arbejdsplads.

Hvad skal I gøre?
  • Find jeres branche / den branche, der ligger tættest på jeres egen branche fra den nedenstående liste
  • Download og orienter jer i drejebøgerne
  • Overvej, om I gerne vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i drejebøgerne

Det anbefales at gennemføre hele forløbet i den valgte drejebog for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Hvilke brancher er der udviklet forebyggelsespakkerne til?:

Bygge og anlæg

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og arbejdsulykker eller tænke arbejdsmiljø ind i planlægningen af opgaverne

Læs mere om pakkerne til bygge- og anlægsbranchen >>

Daginstitutioner

I arbejder primært på at forebygge tunge løft, blive fysisk aktive med børnene eller forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forholdet til børn og forældre.

Læs mere om pakkerne til daginstitutioner >>

Døgninstitutioner og hjemmepleje

I arbejder primært på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved brug af forskellige metoder, herunder fremtidsværksted, kollegial sparring og arbejdsmiljøsundhedskreds.

Læs mere om pakkerne til døgninstitutioner og hjemmepleje >>

Elektronik

I arbejder primært på at forebygge tunge løft, akavede arbejdsstillinger og ensidigt gentaget arbejde eller være fysisk aktive.

Læs mere om pakkerne til elektronikbranchen >>

Frisører og anden personlig pleje

I arbejder primært på at forebygge akavede arbejdsstillinger eller undgå nedslidning med elastiktræning.

Læs mere om pakkerne til frisørerne >>

Hospitaler

I arbejder primært på at forebygge vold på arbejdspladsen.

Læs mere om pakken til hospitalerne >>

Landbrug, skovbrug og fiskeri (fx landmænd, gartnerier) 

I arbejder primært på at forebygge akavede arbejdsstillinger og tunge løft eller være fysisk aktive.

Læs mere om pakkerne til landbrug-, skovbrug- og fiskeribranchen >>

Metal og maskiner (fx støberier, maskinproducenter, fremstillingsvirksomheder inden for metal)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger og være fysisk aktive.

Læs mere om pakken til metal- og maskinbranchen >>

Nærings- og nydelsesmidler (fx fødevareproducenter, bagere)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger og undgå nedslidning med elastiktræning.

Læs mere om pakkerne til nærings- og nydelsesmiddelbranchen >>

Plast, glas og beton (fx fremstillingsvirksomheder inden for plast, beton, cement, glas, gummi osv.)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger og skabe godt samarbejde på arbejdspladsen.

Læs mere om pakkerne til plast- glas- og betonbranchen >>

Politi, beredskab og fængsler (fx politi, fængsler, brandvæsen, forsvar, vagt- og sikkerhedsfirmaer)

I arbejder primært på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og være fysisk aktive.

Læs mere om pakkerne til politi, beredskab og fængsler >>

Rengøring (fx rengøringsvirksomheder, renserier, vaskerier, vinduespoleringsvirksomheder)

I arbejder primært på at variere arbejdsopgaver, bruge arbejdsredskaber, håndtere tidspres og vanskelige kunder osv.

Læs mere om pakken til rengøringsbranchen >>

Slagterier (fx slagterier, kød- og fiskeproducenter, slagter)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger og undgå nedslidning med elastiktræning.

Læs mere om pakker til slagterier >>

Tekstil og papir

I arbejder primært på at forebygge akavede arbejdsstillinger og undgå nedslidning med elastiktræning.

Læs mere om pakker til tekstil- og papirbranchen >>

Transportmidler (fx autoværksteder, autolakererier, dækservice, karosseriværksteder)

I arbejder primært på at rydde op på værkstedet, forebygge akavede arbejdsstillinger, være fysisk aktive, spise sundt og kvitte cigaretter.

Læs mere om pakkerne til transportmiddelbranchen >>

Transport af passagerer (fx taxi- og busvognmænd)

I arbejder primært på at håndtere konflikter med kunder, være fysisk aktive, spise sundt og kvitte cigaretter.

Læs mere om pakkerne til transport af passagerer >>

Træ og møbel (fx møbelproducenter, møbelsnedkere, virksomheder, der fremstiller træprodukter)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger.

Læs mere om pakken til træ- og møbelbranchen >>
 

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400