Murer: enkelte værktøjer

I skal først og fremmest downloade drejebog med obligatorisk faktaark i infoboksen til højre.

I skal vælge et værktøj blandt de 6 nedenstående værktøjer fra faktaark 2. Download det valgte værktøj i infoboks til højre. Faktaark 2:1 - 2:3 findes i word-format, så I kan brug i jeres computer. 

  • Faktaark 2:1 Ordremodtagelse 
  • Faktaark 2:2 Arbejdskort
  • Faktaark 2:3 Tilbudsgivning
  • Faktaark 2:4 Opstartssamtale
  • Faktaark 2:5 Synlig planlægning over 14 dage
  • Faktaark 2:6 Samarbejde med flere virksomheder på byggepladsen

I faktaark 3A og 3B om god branchepraksis kan I finde inspiration til, hvordan I sikkert udfører forskellige arbejdsopgaver, som er relevante for jeres branche. Hvis du ønsker inspiration, kan du downloade følgende filer i infoboksen til højre. 

  • Faktaark 3A Opmuring, pudsning og filtsning
  • Faktaark 3B Transport af materialer og færden ved opmuring mv.

I har også mulighed for at downloade den samlede pakke med alle værktøjerne og inspiration til alle arbejdsopgaverne. Filen kan downloades i infoboksen til højre.