FONDEN FOR FOREBYGGELSE OG FASTHOLDELSE

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet.

Der kan ikke længere søges om støtte i fonden. I kan hente inspiration til at forbedre arbejdsmiljø og medarbejdernes sundhed fra ordningernes drejebøger eller database over de støttede projekter nedenfor.
Hvis din arbejdsplads har fået tilsagn om støtte inden udgangen af 2016, kan I stadig få støtten udbetalt:
· ved at sende slutregnskab til fonden (forebyggelsespakker, seniorpakker og støtte til sporskifte).
· ved at sende delregnskaber, statusrapporter, slutregnskab, evalueringsrapport og slutrapport (støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler)

STØTTE TIL TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

Målet med ordningen er at udvikle tekniske hjælpemidler, der kan reducere arbejdsbetinget fysisk belastning i nedslidningstruede brancher. Der kan også søges støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler.

VIDENSUNIVERS OM ET BEDRE OG SUNDERE ARBEJDSMILJØ

I finder inspiration til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan arbejde med at forebygge psykiske og fysiske belastninger. Kataloget retter sig først og fremmest til praktikere på arbejdspladser - tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, HR, arbejdsmiljøledere m.fl

Søg

Søg i databasen over allerede realiserede projekter som er blevet støttet af Forebyggelsesfonden.

Advanceret søgning >>