Konference i Aalborg 28. marts 2011

Mindre virksomheder kan godt forebygge nedslidning

AALkonplenum1.jpg

Forebyggelse af nedslidning kan være langt væk fra en dagligdag i mindre private virksomheder, men nogle er allerede i gang. Fondens konference i Aalborg den 28. marts 2011 var et udstillingsvindue for de forebyggende projekter i mindre private virksomheder, som fonden har støttet.

Mangel på tid, ressourcer eller ekspertise er blot nogle udfordringer, som mindre private virksomheder møder, når de går i gang med at forebygge nedslidning. For at overkomme udfordringerne har mikrobryggerier og mindre mejerier i hver deres projekt valgt at bruge en model, hvor flere virksomheder går sammen med deres brancheorganisation, for at gennemføre et projekt. De var de to projekter, der er blevet præsenteret i plenum.

De arbejdsmiljøproblemer, som mindre private virksomheder i samme branche oplever, er ofte ens, selv om de til daglig er konkurrenter. Begge projekter har derfor fundet frem til fælles problemer og gået i gang med at udvikle nye værktøjer. Derudover gav samarbejdet ekstra gevinst, som deltagerne ikke har forudset. Mindre mejerier er blevet glade for at besøge hinanden, se, hvordan andre virksomheder arbejder, og udveksle erfaringerne på andre områder end arbejdsmiljøet.

Derefter kom seks mindre private virksomheder i spotlys og præsenterede deres erfaringer med at gennemføre et forebyggende projekt i tre forskellige workshopper, der handler om henholdsvis

  • tunge løft,
  • psykisk arbejdsmiljø og
  • arbejdsmiljøindsats over for medarbejdere uden en fast base.

Otte eksempler på forebyggende projekter i mindre private virksomheder var ikke det eneste, som konferencen har budt på. Der var indlæg fra Arbejdstilsynet om mindre virksomheders arbejdsvilkår og en paneldebat, som tog udgangspunkt i diskussionerne fra workshopperne. Fondens direktør, Charlotte Fuglsang, præsenterede også støttemuligheder.

Konferencen var den anden konference, som fonden har holdt. Konferencens fokus var erfaringer med at forebygge nedslidning i mindre private virksomheder. Godt 100 arbejdsmiljøinteresserede fra hele landet har deltaget i konferencen.

Læs mere om og download præsentationerne i plenum >>

Læs mere om workshop ”Tunge løft” og download præsentationerne >>

Læs mere om workshop ”Psykisk arbejdsmiljø” og download præsentationerne >>

Læs mere om workshop ”Arbejdsmiljøindsats over for medarbejdere uden en fast base” og download præsentationerne>>

Læs, hvad nogle udvalgte deltagere sagde om konferencen>>

Infoboks

Opdateret:
9 JAN. 2013
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400