Lærere

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Med en forebyggelsespakke kan I være med til at skabe en arbejdsplads, der er tryggere og bedre i stand til fagligt at håndtere vold og trusler.

En skole kan få én forebyggelsespakke.

Hvad får I f.eks. ud af pakken?
 • At identificere og forebygge episoder med vold og trusler
 • At håndtere episoderne, hvis de alligevel opstår
 • At blive tryggere og bedre i stand til fagligt at håndtere de udfordringer, lærerne møder i deres arbejde.
 • Muligvis færre episoder med vold og trusler
Hvad skal I lave?
 • Gennemføre et udvikling forløb over enten én hel udviklingsdag eller forløb med møderække
 • Afprøve de aktiviteter, der er aftalt under udviklingsdagen eller møderne
 • Aftale, hvordan skolen holder fast i de nye vaner
Hvem kan deltage

Leder og maksimalt 49 lærere og andre medarbejdere med lærerlignende opgaver.

Blandt lærerne og medarbejderne vælges der 1-4 medarbejderrepræsentanter. Det kan være naturligt at inddrage arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant til denne opgave.

Skolen inddrager en konsulent, fx fra kommunen. Konsulenten skal hjælpe med at styre deltagerne igennem forløbet og medvirker til, at der bliver planlagt en proces, der er i overensstemmelse med pakkens formål, og som lever op til ledelsens og medarbejdernes forventninger. Konsulenten yder løbende støtte og sparring igennem forløbet. Såfremt skolen ikke kan skaffe en konsulent med disse kompetencer fra kommunen, kan skolen anvende en ekstern proceskonsulent. Lønkompensationen vil være den samme, uanset om I bruger en intern eller ekstern konsulent. Skolen betaler for egne midler en eventuel difference for en ekstern konsulent. Konsulenten skal bruge det antal timer, der er beskrevet i drejebogen.

Konsulenten bør have følgende kompetencer:

 • Bred viden om arbejdsmiljø, særligt om forebyggelse af vold og trusler
 • Erfaring med proceshåndtering og koordinering af udviklingsprojekter.
Økonomi

41.568 – 235.872 kr. afhængigt af antal deltagere.

Eksempel: en skole med en leder, to medarbejderrepræsentanter og 25 lærere får op til 142.176,00 kr. i støtte.

Støtten består af kompensation for løn, mens I gennemfører pakken.

Tidsforbrug

4 - 9 måneder

Hver person bruger mellem 15 og 58 timer afhængigt af, hvilken rolle man varetager i pakken.

Hvordan og hvornår søger du?

Klik på ”søg en forebyggelsespakke”-knappen øverst til højre på denne side.

Du kan søge en forebyggelsespakke, så længe der er midler i puljen.

Det med småt
 • Pakken er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmarkedets parter og øvrige relevante parter har været inddraget i forbindelse med udviklingen af pakken.
 • Jeres skole (produktionsenheden) skal have en af de nedenstående ansøgningsberettigede branchekoder. Hvis I ikke kender jeres skovle/produktionsenheds branchekode, kan I finde den ved at slå jeres skovle op på virk.dk.
  Find ud af jeres svkoles/produktionsenheds branchekode på virk.dk >>
 •  De øvrige vilkår vedr. forebyggelsespakken kan læses i standardvilkårene.

Læs forebyggelsespakkernes standardvilkår >>

 • De ansøgningsberettigede branchekoder

Hvis jeres skole har en af de nedenstående branchekoder, kan din virksomhed søge om forebyggelsespakken "en skole uden vold og trusler".
• 852010 - Folkeskoler o.lign.
• 852020 - Specialskoler for handicappede
• 853110 - Ungdoms- og efterskoler