Lærere

Brug forebyggelsespakkens drejebog til inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø. Pakken til lærere har fokus på at skabe en arbejdsplads, der er tryggere og bedre i stand til fagligt at håndtere vold og trusler.

I kan selv beslutte, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i den valgte drejebog. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

En skole uden vold og trusler

Denne pakke har fokus på at identificere, forebygge og håndtere fysisk og psykisk vold og trusler ved at bruge en dialogmetode. Fysisk vold er fx overfald, spark, slag, kast med genstande og knivstik, mens psykisk vold er fx trusler og andre krænkelser, herunder elevers, forældres eller pårørendes nedvurderende tale og chikane.

Hent drejbogen for forebyggelsespakken ”En skole uden vold og trusler” (pdf) (nyt vindue) >>

Fonden yder ikke længere nogen former for økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne, som drejebøgerne beskriver. Drejebøgerne er tilgængelige her på siden som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed.

Dog har de virksomheder, der tidligere har søgt om støtte og fået tilsagn herom, stadig mulighed for at få støtte udbetalt. I skal indsende slutregnskab til fonden for at få støtten udbetalt, når I er færdige med at gennemføre pakkerne.

Læs, hvilke betingelser tilsagnsmodtagere skal opfylde for at få støtte udbetalt >>

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400