Landbrug, skovbrug og fiskeri herunder gartnerier

Brug forebyggelsespakkernes drejebøger til inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø. Der findes fire pakker. De har fokus på at undgå og forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger samt at styrke kondition blandt medarbejderne.

I kan selv beslutte, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i den valgte drejebog. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Gode arbejdsrutiner i landbrug

Denne pakke er udviklet for at arbejde med arbejdsmiljøudfordringerne primært hos virksomheder inden for husdyravl. Pakken har fokus på at begrænse tunge løft, forbedre arbejdsstillinger og rotere mellem arbejdsopgaver. Drejebogen indeholder forslag til nye arbejdsrutiner, som kan medvirke til mindre fysisk nedslidning.

Denne pakke har fire instruktionsvideoer, som skal bruges i forløbet.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Gode arbejdsrutiner i landbrug” (pdf) (nyt vindue) >>

Se og download instruktionsvideoerne >>

Dyrk det gode arbejdsmiljø

Denne pakke er udviklet for at arbejde med arbejdsmiljøudfordringerne primært hos virksomheder inden for væksthuse og frilandsgartnerier. Pakken har fokus på at begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger samt at opnå bedre kommunikation og instruktion af medarbejdere. Til dette formål indeholder drejebogen en række løsninger og redskaber.
Denne pakke har fire instruktionsvideoer, som skal bruges i forløbet, samt en præsentationsvideo.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Dyrk det gode arbejdsmiljø” (pdf) (nyt vindue) >>

Se og download instruktionsvideoerne >>

Forbedret kondition i landbrug / Bedre kondition i gartnerier

Pakken har fokus på at styrke kondition blandt medarbejderne ved at løbe, gå, cykle eller udføre styrkeøvelser. Indholdet i disse pakker er identisk, og derfor vælger I drejebogen for den branche, som ligger tættest på jeres egen branche.

Hent drejbogen for forebyggelsespakken ”Forbedret kondition i landbruget” (pdf) (nyt vindue) >>

Hent drejbogen for forebyggelsespakken ”Bedre kondition i gartnerier” (pdf) (nyt vindue) >>

Fonden yder ikke længere nogen former for økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne, som drejebøgerne beskriver. Drejebøgerne er tilgængelige her på siden som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed.

Dog har de virksomheder, der tidligere har søgt om støtte og fået tilsagn herom, stadig mulighed for at få støtte udbetalt. I skal indsende slutregnskab til fonden for at få støtten udbetalt, når I er færdige med at gennemføre pakkerne.

Læs, hvilke betingelser tilsagnsmodtagere skal opfylde for at få støtte udbetalt >>

Arbejdsmarkedets parter og øvrige relevante parter har været inddraget i forbindelse med udviklingen af forebyggelsespakken.