Landbrug, skovbrug og fiskeri herunder gartnerier

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Virksomheder i branchen ”landbrug, skovbrug og fiskeri” kan få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet.

Der kan søges forebyggelsespakker, som sigter mod at fremme arbejdsmiljøet og fremme på arbejdspladsen både på kort og længere sigt.

I får lønkompensation for de timer, som I skal bruge på at gennemføre forløbet.

Arbejdsmarkedets parter og øvrige relevante parter har været inddraget i forbindelse med udviklingen af forebyggelsespakken.

Der findes to forebyggelsespakker og to tillægspakker, hvor I kan træne sammen.

Forebyggelsespakken ”Gode arbejdsrutiner i landbruget” er målrettet virksomheder inden for Husdyravl. Andre virksomheder inden for branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” kan også søge om støtte til pakken. I pakken vælger I selv de arbejdsrutiner, som kan begrænse tunge løft, forbedre jeres arbejdsstillinger og hjælpe med at rotere mellem arbejdsopgaver.

Læs mere om pakken ”Gode arbejdsrutiner i landbruget” >>

Forebyggelsespakken ”Dyrk det gode arbejdsmiljø” er udviklet til virksomheder inden for væksthuse og frilandsgartnerier. Andre virksomheder inden for branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” kan også søge pakken. Pakken indeholder bl.a. et katalog med løsninger, der kan begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Pakken giver også redskaber til bedre kommunikation og instruktion af medarbejdere.

Læs mere om pakken ”Dyrk det gode arbejdsmiljø” >>

To tillægspakker hedder henholdsvis ”Bedre kondition i landbruget” og ”Bedre kondition i gartnerierne”. De er ligeledes målrettet til henholdsvis husdyravl eller væksthuse og frilandsgartnerier. Andre virksomheder inden for branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” kan også søge pakkerne. Pakkerne hjælper virksomheden med at styrke kondition blandt medarbejderne.

Læs mere om træningspakken ”Bedre kondition i landbruget” >>

Læs mere om træningspakken ”Bedre kondition i gartnerierne” >>

Branchekoder

For at søge forebyggelsespakken skal din virksomhed have en af de følgende branchekoder i CVR-registeret:

 • 011100 – Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
 • 011200 – Dyrkning af ris
 • 011300 – Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
 • 011400 – Dyrkning af sukkerrør
 • 011500 – Dyrkning af tobak
 • 011600 – Dyrkning af tekstilplanter
 • 011900 – Dyrkning af andre etårige afgrøder
 • 012100 – Dyrkning af druer
 • 012200 – Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
 • 012300 – Dyrkning af citrusfrugter
 • 012400 – Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
 • 012500 – Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 
 • 012600 – Dyrkning af olieholdige frugter 
 • 012700 – Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer 
 • 012800 – Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter 
 • 012900 – Dyrkning af andre flerårige afgrøder
 • 013000 – Planteformering
 • 014100 – Avl af malkekvæg
 • 014200 – Avl af andet kvæg og bøfler
 • 014300 – Avl af heste og dyr af hestefamilien
 • 014400 – Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
 • 014500 – Avl af får og geder
 • 014610 – Avl af smågrise
 • 014620 – Produktion af slagtesvin
 • 014700 – Fjerkræavl
 • 014910 – Kenneler
 • 014920 – Avl af pelsdyr mv.
 • 015000 – Blandet drift
 • 016100 – Serviceydelser i forbindelse med planteavl
 • 016200 – Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
 • 016300 – Forarbejdning af afgrøder efter høst
 • 016400 – Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
 • 017000 – Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
 • 021000 – Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
 • 022000 – Skovning
 • 023000 – Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
 • 024000 – Serviceydelser til skovbrug
 • 031100 – Havfiskeri
 • 031200 – Ferskvandsfiskeri
 • 032100 – Havbrug
 • 032200 – Ferskvandsbrug
 • 813000 – Landskabspleje

 

Infoboks

Opdateret:
27 JAN. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400