Mere fysisk aktivitet og mindre belastning

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Tilpas arbejdsdagen, så I kan være mere fysisk aktive sammen med børnene. Nedsæt belastningerne af muskler og led, ved at forbedre den måde, I omgås børnene på. Og indret institutionen, så I undgår dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige løft. 

I kan opnå disse forbedringer ved at gennemføre denne forebyggelsespakke. Pakken er bygget op om et forløb, der varer ca. 4 måneder. I taler sammen om jeres egne oplevelser med fysiske belastninger og udvikler idéer til fysisk aktivitet. I finder alternativer til de dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige løft og afprøver de fysiske aktiviteter i praksis. Til sidst udarbejder I en handlingsplan for, hvordan I vil fastholde og styrke de gode vaner, når forløbet er slut.

Pakken er målrettet pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, men alle virksomheder i branchen kan søge.

Bemærk:
  • Yderligere information om denne pakke findes i kort beskrivelse, som kan downloades i infoboksen til højre.
  • Når pakken skal gennemføres, skal du følge en drejebog, som kan downloades i infoboksen til højre.

 

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400