Forebyggelsespakker til store virksomheder

Hvis din virksomhed er i følgende brancher og har flere ansatte end det makisimale deltagerantal i den påglældende pakke, er det vigtigt at læse nedenstående. 

 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Elektronik
 • Frisører
 • Hopspitaler
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Metal og maskiner
 • Næring- og nydelsesmidler
 • Plast, glas og beton
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Rengøring
 • Slagterier
 • Tekstil og papir
 • Træ og møbel

Forebyggelsespakkerne er et godt værktøj til at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. Med i pakken følger en drejebog, der beskriver hvilke tiltag virksomheden skal sætte i gang.

Det er en forudsætning for at få udbetalt støtte, at drejebogen følges.

Forebyggelsespakken er designet til små og mindre virksomheder, der ikke har den store projekterfaring. Projektforløbet er derfor beskrevet i detaljer, trin for trin, som en hjælp til de små virksomheder. For større virksomheder vil der derfor være nogle elementer af pakken der virker selvfølgelige.

I modsætning til større virksomheder, har mindre virksomheder sjældent en intern arbejdsmiljøorganisation. Større virksomheder skal derfor være opmærksomme på, at arbejdsmiljøorganisationen er udeladt af drejebogen. Det er dog stadig oplagt for store virksomheder at overveje, hvordan den interne arbejdsmiljøorganisation kan involveres i arbejdet med at gennemføre forebyggelsespakken.

På store virksomheder kan en forebyggelsespakke gennemføres i fx en afdeling eller lignende.

Når forebyggelsespakken er gennemført, er det vigtigt at overveje, hvordan de gode erfaringer kan spredes på virksomheden til gavn for de andre medarbejdere. Fx kan gode ideer genbruges i andre afdelinger eller medarbejdergrupper.

Infoboks

Opdateret:
20 MAR. 2015
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400