Rengøring

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Med en forebyggelsespakke kan I få sat trivslen på dagsordenen og finde ud af, hvordan I passer bedre på kroppen i det daglige.

       

Hvad får I f.eks. ud af pakken?
 • Variation i jeres arbejdsopgaver
 • Bedre brug af arbejdsredskaber
 • Bedre håndtering af vanskelige kunder
 • Mere samarbejde
 • Bedre håndtering af tidspres

I kan opnå disse forbedringer ved at gennemføre denne forebyggelsespakke. Pakken er bygget op om et forløb, der varer godt tre måneder. Her skal I bruge løsningsværksteder til at finde løsninger på nogle af jeres fysisk og psykisk mest krævende arbejdsopgaver. Derudover aftaler I, hvordan I kan holde fast i de nye gode måder at arbejde på og fortsætte med at forbedre jeres arbejdsmiljø

Hvad skal I lave?
 • Gennemføre løsningsværksteder
 • Afprøve nye løsninger i det daglige arbejde
 • Aftale, hvordan I vil fortsætte med at bruge de nye løsninger
Hvem kan deltage

Leder og maksimalt 19 medarbejdere.

Én af medarbejderne skal fungere som hjælper for lederen i forløbet.

Økonomi

15.000 – 60.000 kr. afhængigt af antal deltagere.

Eksempel: en virksomhed med en leder og otte medarbejdere får op til 32.000 kr. i støtte.
Støtten består primært af kompensation for løn, mens I gennemfører pakken. Derudover kan I få støtte til at købe nødvendige kontorartikler til at gennemføre pakken.

Tidsforbrug

3,5 - 4 måneder
Hver person bruger mellem 16 og 32 timer afhængigt af, hvilken rolle man varetager i pakken.

Hvordan og hvornår søger du?

Klik på ”søg en forebyggelsespakke”-knappen øverst til højre på denne side.
Du kan søge en forebyggelsespakke, så længe der er midler i puljen.

Det med småt
 • Hvis I har mere end 20 ansatte, er der nogle ting, som I skal være opmærksomme på, når I gennemfører pakken.

Læs, hvad I skal være opmærksomme på, når I gennemfører pakken i en større virksomhed>>

 • Pakken er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmarkedets parter og øvrige relevante parter har været inddraget i forbindelse med udviklingen af pakken.
 • Jeres virksomhed (produktionsenheden) skal have en af branchekoderne, der tilhører branchen ”Rengøring”. Hvis I ikke kender jeres virksomhed/produktionsenheds branchekode, kan I finde den ved at slå jeres virksomhed op på virk.dk.

Se branchekoderne, der tilhører branchen ”Rengøring” i næste afsnit.

Find ud af jeres virksomheds/produktionsenheds branchekode på virk.dk >>

 • De øvrige vilkår vedr. forebyggelsespakken kan læses i standardvilkårene.

Læs forebyggelsespakkernes standardvilkår >> 

Branchekoder under rengøring

Hvis din virksomhed har en af de følgende branchekoder, kan din virksomhed søge om forebyggelsespakken "ren trivsel".

 • 811000 - Kombinerede serviceydelser
 • 812100 - Almindelig rengøring i bygninger
 • 812290 - Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
 • 960110 - Erhvervs- og institutionsvaskerier
 • 960120 - Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
 • 812900 - Andre rengøringsydelser
 • 812220 - Skorstensfejning
 • 812210 - Vinduespolering

 

Infoboks

Opdateret:
27 JAN. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400

"Vi er blevet bedre til at samarbejde, og har faktisk fået bedre sammenhold, og vi har fået mere forståelse for hinandens forskelligheder", siger Henrik Andersen fra Svanerent ApS.