Søg om støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler fra den 5. januar 2015

teknologiweb.jpg

billede: colourbox

Fonden har nu fastsat datoerne for ansøgningsrunden til støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler i 2015. Ansøgningsrunden løber fra 5. januar 2015, kl. 12 til 6. marts 2015, kl. 12. Ansøgerne forventes at få besked om ansøgningerne primo juni

Der er afsat 5 mio. kr. i 2015. For at sprede de afsatte midler på flere virksomheder kan hver virksomhed maksimalt få 1,5 mio. kr. i støtte.

Vejledningen til brug for ansøgningen er allerede offentliggjort.

Hent vejledningen vedr. støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler i 2015 >>

Ansøgningsskemaet vil blive lagt på fondens hjemmeside den 5. januar 2015, kl. 12.

Ordningen har til formål at støtte udvikling af tekniske hjælpemidler, der kan reducere arbejdsbetinget fysisk belastning i nedslidningstruede brancher. Der kan også søges støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler.

Rammerne og kriterierne vedr. støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler forventes at være uændrede i 2015. De vigtigste er beskrevet nedenfor:

  • Der skal være tale om konkret udvikling af tekniske hjælpemidler, der kan bruges i de nedslidningstruede brancher. Man kan dog også søge om støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler.

Se, hvilke brancher der er særligt nedslidningstruede her >>

  • Både private og offentlige virksomheder kan søge. Men:

- to eller flere virksomheder skal søge sammen til et fælles projekt. En af de deltagende virksomheder skal være juridisk og økonomisk ansvarlig for projektet i forhold til fonden.

- virksomheder, der ikke selv kan anvende det tekniske hjælpemiddel, og som alene udfører udviklingsarbejde for andre, kan ikke søge.

Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler er en af fondens nye støtteordninger, der er aftalt mellem regeringen, SF og Enhedslisten i juni 2014. Der er afsat 5 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. 2016.

NYHEDER

Næste nyheder »

Infoboks

Opdateret:
28 NOV. 2014
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400