Søg støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler fra den 1. oktober

teknologiweb.jpg

Billede: Colourbox

Fonden åbner den 1. oktober 2014 for ansøgninger til ”støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler”, som er en af fondens nye støtteordninger, der er aftalt mellem regeringen, SF og Enhedslisten i juni 2014.

Ansøgningsfristen er 24. oktober, kl. 12.00 Vejledning og ofte stillede spørgsmål vedr. ordningen er i dag offentliggjort på fondens hjemmeside, mens ansøgningsskemaet vil blive tilgængeligt fra den 30. september.

Støtteordningen har til formål at støtte udvikling af tekniske hjælpemidler, der kan reducere arbejdsbetinget fysisk belastning i nedslidningstruede brancher. Der kan også søges støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler.

Der er afsat på 6 mio. kr. i 2014. For at sprede de afsatte midlerne på flere virksomheder kan hver virksomhed maksimalt få 1,5 mio. kr. i støtte.

De vigtigste kriterier for at opnå støtte er beskrevet nedenfor:

  • Der skal være tale om konkret udvikling af tekniske hjælpemidler, der kan bruges i de nedslidningstruede brancher. Man kan dog også søge om støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler.

Se, hvilke brancher der er særligt nedslidningstruede her >>

  • Både private og offentlige virksomheder kan søge. Men:

- to eller flere virksomheder skal søge sammen til et fælles projekt. En af de deltagende virksomheder skal være juridisk og økonomisk ansvarlig for projektet i forhold til fonden.

- virksomheder, der ikke selv kan anvende det tekniske hjælpemiddel, og som alene udfører udviklingsarbejde for andre, kan ikke søge.

Læs vejledning om støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler >>

Læs ofte stillede spørgsmål vedr. støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler >>

NYHEDER

Næste nyheder »

Infoboks

Opdateret:
25 SEP. 2014
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400