Store arbejdspladser kan nu også få glæde af seniorpakken

seniorstorevirksomheder560280.jpg

billede: colourbox

Nu kan også landets store arbejdspladser – uanset hvor mange ansatte man har - søge en seniorpakke. Det har regeringen sammen med SF og Enhedslisten netop besluttet.

Siden seniorpakken blev lanceret i 2013 har kun små- og mellemstore virksomheder kunnet søge en seniorpakke. Denne begrænsning bliver nu fjernet. Det betyder, at alle arbejdspladserne uanset størrelse kan søge en seniorpakke og blive bedre til at fastholde seniormedarbejdere. Seniorpakken er en ”startpakke”, som på tre – seks måneder, giver arbejdspladsen økonomisk støtte og vejledning til at gennemføre en række møde-, kortlægnings- og afklaringsaktiviteter med henblik på at fastholde medarbejdere på 55 år og derover.

2015 er sidste år, man kan søge om en seniorpakke i fonden. Der er ikke nogen ansøgningsfrister, og man kan søge seniorpakken, til de afsatte midler er opbrugt.

Positive oplevelser blandt både ledelsen og medarbejdere

Der er allerede knap 100 mindre arbejdspladser, der har gennemført seniorpakken. En af dem er Arriva Aalborg, der igennem seniorpakkeforløbet har fået en aha-oplevelse omkring de ældre chaufførers ønske til deres seniorarbejdsliv.

- Jeg havde en fornemmelse af, at når medarbejderne blev 62-63 år stoppede de nok. Vi havde ikke så meget fokus på de enkelte medarbejdere, og fik ikke talt om, hvad der skal til, for at de bliver. Men jeg har endnu ikke mødt en, der ønsker at stoppe som chauffør, siger Claus Børsting, Driftchef i Arriva Aalborg.

Medarbejderne i Arriva Aalborg har ligeledes fået gavn af seniorpakken, fordi de i forbindelse med seniorpakken har været på en-dags kursus, der har til formål at afklare deres ønske til seniorlivet.

- Man kunne spørge oplægsholderne om alt muligt. Jeg tror, mange blev overraskede over, at man kan udsætte folkepensionen og så få udbetalt mere, når man går på pension senere, siger en af chaufførerne, der deltog i seniorpakken. 

Et kort forløb, og drejebogen guider arbejdspladsen igennem forløbet

Med seniorpakken gennemfører arbejdspladsen et kort forløb, der på forhånd er fastlagt i en drejebog. Drejebogen beskriver trin-for-trin hele forløbet, der består af en række aktiviteter, hvor lederen og seniormedarbejdere sammen får afdækket behov, muligheder og forventninger til et godt og langt arbejdsliv. Fonden dækker arbejdspladsens lønudgifter til de timer, der bruges til at gennemføre forløbet, kursusudgifter til seniormedarbejdernes afklaringsforløb og udgifter til evt. konsulentbistand.

Læs mere om seniorpakken >>

Læs om Arrivas erfaringer med seniorpakken >>

NYHEDER SENIORPAKKER

Næste nyheder »

Infoboks

Opdateret:
6 MAJ 2015
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400