Ofte stillede spørgsmål

Ansøgningsfristen i 2016 er udløbet, og ordningen er nu udfaset.

Kan man søge støtte til et igangværende projekt?

Nej, det kan man som udgangspunkt ikke, idet støtten skal have en tilskyndelseseffekt. Man kan dog godt have foretaget en vis afdækning eller idégenerering på forhånd. Hvor megen indledende aktivitet der kan accepteres, vil bero på en konkret vurdering.

Kan man søge støtte alene til forberedelse/afdækning/idégenerering?

Nej, der skal være tale om konkret udvikling af et eller flere tekniske hjælpemidler. Forberedelse/afdækning/idégenerering kan dog indgå som en fase i udviklingen.

Hvad indebærer det, at man er juridisk og økonomisk ansvarlig for projektet?

At være juridisk og økonomisk ansvarlig indebærer, at man har det overordnede ansvar for, at projektet gennemføres som planlagt og afrapporteres til Fonden som beskrevet i standardvilkårene. Skulle der opstå uforudsete forhindringer undervejs, som den hovedansøgende virksomhed ikke er skyld i, kan projektplanen justeres i samarbejde med fondens sekretariat. I yderste konsekvens vil et projekt kunne annulleres, hvorved resttilsagnet bortfalder. Udbetalte midler vil dog ikke blive krævet tilbagebetalt, hvis virksomheden i øvrigt har levet op til leverancerne i ansøgningen og Fondens standardvilkår. Det er med andre ord ikke et krav for udbetalingen af midler, at projektet opnår de ønskede resultater.

Kan man få støtte udbetalt på forskud?

Nej, støttebeløbet udbetales bagudrettet i halvårlige rater på baggrund af faktiske dokumenterede projektudgifter.

Hvad er kravene til afrapportering undervejs og ved afslutning af projektet?

Du kan læse om kravene til, hvordan I får udbetalt pengene, i Fondens standardvilkår, som kan downloades fra infoboksen til højre. 

Hvad sker der med min ansøgning, når jeg har sendt den ind?

Når ansøgningsfristen udløber d. 18 april 2016 kl. 12.00 gennemgår sekretariatet samtlige indkomne ansøgninger og sender dem til vurdering i et bedømmelsesudvalg midten i maj. Derefter prioriterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering blandt de fagligt godkendte projekter. Herefter meddeles tilsagn eller afslag til de ansøgende virksomheder. Alle ansøgere vil have modtaget svar inden sommerferien 2016.