Tekstil og papir

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Virksomheder inden for tekstil og papirbranchen kan få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet.
Der kan søges forebyggelsespakker, som sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundhed på arbejdspladsen både på kort og længere sigt.

Pakken er målrettet mindre virksomheder inden for tekstil- og papirbranchen, men andre virksomheder inden for branchen kan også søge pakken.

Arbejdsmarkedets parter og øvrige relevante parter har været inddraget i forbindelse med udviklingen af forebyggelsespakken.

I får lønkompensation for de timer, som I skal bruge på at gennemføre forløbet.

Forebyggelsespakken hedder ”Gode arbejdsrutiner i tekstil- og papirbranchen”, hvor I afprøver nye arbejdsrutiner. I skal vælge at arbejde med en eller flere arbejdsrutiner i en periode på 3-4 måneder.

Læs mere om forebyggelsespakken "Gode arbejdsrutiner i tekstil- og papirbranchen" >>

Som tillæg til forebyggelsespakken kan I også søge en elastiktræningspakke. Pakken søges samtidig med eller efter virksomheden har gennemført forebyggelsespakken ” Gode arbejdsrutiner i tekstil- og papirbranchen”.

Læs mere om træningspakken ” Elastiktræning til tekstil og papirbranchen” >>

Branchekoder under tekstil og papir

Hvis jeres virksomhed har en af følgende branchekoder, kan I søge om en forebyggelsespakke eller en elastiktræningspakke.

 • 131000 – Forbehandling og spinding af tekstilfibre
 • 132000 – Vævning af tekstiler
 • 133000 – Efterbehandling af tekstiler
 • 139100 – Fremstilling af trikotagestoffer
 • 139210 – Fremstilling af boligtekstiler
 • 139220 – Fremstilling af færdige tekstilvarerundtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
 • 139300 – Fremstilling af tæpper
 • 139400 – Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
 • 139500 – Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
 • 139600 – Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
 • 139900 – Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
 • 141100 – Fremstilling af beklædningsartikler af læder
 • 141200 – Fremstilling af arbejdsbeklædning
 • 141300 – Fremstilling af anden yderbeklædning
 • 141400 – Fremstilling af underbeklædning
 • 141900 – Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
 • 142000 – Fremstilling af varer af pelsskind
 • 143100 – Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
 • 143900 – Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
 • 151100 – Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
 • 151200 – Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
 • 152000 – Fremstilling af fodtøj
 • 171100 – Fremstilling af papirmasse
 • 171200 – Fremstilling af papir og pap
 • 172100 – Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
 • 172200 – Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
 • 172300 – Fremstilling af kontorartikler af papir
 • 172400 – Fremstilling af tapet
 • 172900 – Fremstilling af andre papir- og papvarer

 

Infoboks

Opdateret:
27 JAN. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400