Træ og møbel

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Træ- og møbelvirksomheder kan få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet.

Der kan søges om tilskud til forebyggelsespakker, som sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen både på kort og længere sigt.

Forebyggelsespakkerne er udviklet til mindre træ- og møbelvirksomheder, men andre virksomheder i branchen ”Træ og møbler” kan også søge.

Indholdet i pakkerne afspejler de arbejdsmiljøproblemer, der i branchen typisk er behov for hjælp til at løse. Der er tale om et på et forhånd fastlagt forløb, som gennemføres på 3-4 måneder.

I får en udførlig drejebog, som guider jer sikkert gennem forløbet. I får dækket lønnen for de timer, I skal bruge på at gennemføre forløbet. I får også tilskud til indkøb af udvalgte materialer.

Har jeres virksomhed mere end 20 ansatte, så bedes I læse her inden I søger.

Der kan søges om følgende pakke:

Ud med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger

Sørg for at have de nødvendige hjælpemidler til rådighed, og brug dem, når I fx skal løfte tunge genstande eller udføre arbejdsopgaver, hvor I står i dårlige eller fastlåste arbejdsstillinger og fx vrider og bøjer ryggen. Hjælp hinanden med at planlægge arbejdet bedre, så I varierer de daglige belastninger i arbejdet. Indret jeres arbejdsplads, så de ting, I skal bruge, er lette at komme til. Snak sammen om opgaverne, og få et tættere samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Og start med at træne sammen 10 minutter hver dag.

Det vil mindske den daglige belastning på jeres muskler og led og øge jeres sundhed og daglige velvære. Begge dele kan medvirke til, at I slider mindre på kroppen og får bedre sammenhold.

I kan opnå disse forbedringer ved at gennemføre denne forebyggelsespakke. Pakken er bygget op om et forløb, som varer 3-4 måneder. Her skal I afprøve nye måder at udføre nogle af jeres fysisk mest krævende arbejdsopgaver på. Og så skal I afprøve mindst én måde at træne sammen på. Derudover aftaler I, hvordan I kan holde fast i de nye gode måder at arbejde og træne på.

Bemærk:
 • Yderligere information om denne pakke findes i kort beskrivelse, som kan downloades i infoboksen til højre.
 • Når pakken skal gennemføres, skal du følge en drejebog, som kan downloades i infoboksen til højre.
Branchekoder under træ og møbel

Hvis din virksomhed har en af de følgende branchekoder, kan din virksomhed søge om forebyggelsespakken "Ud med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger".

 • 310100 - Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
 • 162900 - Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
 • 310900 - Fremstilling af andre møbler
 • 310300 - Fremstilling af madrasser
 • 162100 - Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
 • 310200 - Fremstilling af køkkenmøbler
 • 161000 - Udsavning og høvling af træ
 • 162200 - Fremstilling af sammensatte parketstave
 • 162400 - Fremstilling af træemballage
 • 162300 - Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt