Transport af passagerer

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Taxi- og busvognmænd med under 25 ansatte kan søge om hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet blandt vognmænd og chauffører. Der kan søges om tilskud til forebyggelsespakker, der kan hjælpe jer med at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen.

Forebyggelsespakkerne er udviklet til taxi- og busvognmænd, men andre virksomheder med under 25 ansatte inden for branchen ”Transport af passagerer” kan også søge, hvis I synes en pakke er relevant for jer. Desuden kan store virksomheder i branchen søge en enkelt pakke til en veldefineret, afgrænset del af virksomheden med under 25 ansatte, som pakken er relevant for.

Det er muligt for et bestillingskontor at søge "bedre kundekontakt" på vegne af op til ni vognmænd.

Indholdet i pakkerne hjælper jer med at løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen. Der er tale om et på forhånd fastlagt forløb, som gennemføres på op til 3 måneder. Pakkerne "rygestop" og "et sundere liv bag rettet" kan kun søges, hvis man er i gang med eller har gennemført pakken "bedre kundekontakt".

I får en udførlig drejebog, som guider jer sikkert gennem forløbet. I får dækket lønnen for de timer, der skal bruges på at gennemføre forløbet. I får også tilskud til eventuel leje af lokale samt indkøb af udvalgte materialer.

I kan søge om fire forskellige pakker:

Bedre kundekontakt for vognmænd

Lær at håndtere svære situationer med kunder. I starter med at tale sammen om jeres egne oplevelser med vanskelige kunder. I deltager derefter i et 2-dages AMU-kursus om konflikthåndtering. Bagefter afprøver I redskaberne i jeres dagligdag. Læs mere >>

Bedre kundekontakt for bestillingskontor

Denne pakke har samme indhold og forløb, som beskrevet ovenfor. Den kan søges af et bestillingskontor på vegne af op til ni vognmænd. Læs mere >>

Rygestop

Har du eller nogle af dine medarbejdere lyst til at holde op med at ryge? Hjælp hinanden med at blive sundere gennem et gratis 10-timers rygestopkursus, som løber over 1½ måned. Læs mere >>

Et sundere liv bag rattet

Gennem 12 uger konkurrerer I om at gå flest skridt om dagen, lave 10-minutters-elastikøvelser for at forebygge smerter i nakke/skuldre og spise sundt. Forløbet passes ind i jeres normale arbejdsdag. Forebyggelsespakken skal gennemføres i et netværk, dvs. at flere vognmænd søger forebyggelsespakken sammen. Læs mere >>

BEMÆRK: Pakken er forbeholdt taxivognmænd og chauffører og kan ikke søges af busvirksomheder. 

Branchekoder under transport af passagere

Hvis jeres virksomhed har en af følgende branchekoder, kan I søge om en Forebyggelsespakke. (Dette gælder ikke, når bestillingskontoret søger på vegne af vognmænd.)

  • 493910 - Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
  • 493120 - S-togstrafik, metro og andre nærbaner
  • 491000 - Passagertransport med regional- eller fjerntog
  • 501000 - Sø- og kysttransport af passagerer
  • 493920 - Turistkørsel og anden landpassagertransport
  • 511020 - Charter- og taxiflyvning
  • 493200 - Taxikørsel
  • 503000 - Transport af passagerer ad indre vandveje
  • 493110 - Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
  • 511010 - Ruteflyvning

 

Infoboks

Opdateret:
27 JAN. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400