Transportmidler

Brug forebyggelsespakkernes drejebøger til inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø. Der findes fire forskellige forebyggelsespakker, som har fokus på typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen; dårlige arbejdsstillinger og tunge løft samt fokus på at fysisk aktiv, spise sundt og kvitte cigaretter.

I kan selv beslutte, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i den valgte drejebog. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Organisering af værkstedet

Denne pakke har fokus på at organisere værktøj, reservedele, materialer og hjælpemidler og at smide det ud, som ikke bruges. Det giver mere plads at arbejde på og bedre mulighed for at bruge hjælpemidler, som giver færre tunge løft og dårlige arbejdsstillinger.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Organisering af værkstedet” (pdf) (nyt vindue) >>

Skrot tunge løft og dårlige arbejdsstillinger

Denne pakke har fokus på at benytte hjælpemidler til at løfte tunge genstande, aflastning når arbejdsopgaver indebærer dårlige eller fastlåste arbejdsstillinger, variation i arbejdet samt hvordan værkstedet indrettes bedst muligt. Desuden vil træning med træningselastikker mindske belastningen på jeres muskler og led.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Skrot tunge løft og dårlige arbejdsstillinger” (pdf) (nyt vindue) >>

Rygestop

Denne pakke har fokus på at holde op med at ryge og hjælpe hinanden med at blive sundere gennem et rygestopkursus på ca. 10 timer, som tilbydes gratis i kommunerne.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Rygestop” (pdf) (nyt vindue) >>

Sund auto

Denne pakke har fokus på at blive stærkere i de muskler, som bruges mest, og at spise sundere. Dette sker ved at lave elastikøvelser samt at spise sundt sammen i en frokostklub.
Denne pakke har fire instruktionsvideoer, som skal bruges i forløbet.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Sund auto” (pdf) (nyt vindue) >>

Se og download instruktionsvideoerne >>

Fonden yder ikke længere nogen former for økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne, som drejebøgerne beskriver. Drejebøgerne er tilgængelige her på siden som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed.

Dog har de virksomheder, der tidligere har søgt om støtte og fået tilsagn herom, stadig mulighed for at få støtte udbetalt. I skal indsende slutregnskab til fonden for at få støtten udbetalt, når I er færdige med at gennemføre pakkerne. 

Læs hvilke betingelser tilsagnsmodtagere skal opfylde for at få støtte udbetalt >>