Tunge løft

Få styr på de tunge løft

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Denne pakke er kun for bygge- og anlægsvirksomheder med 1-9 ansatte. Det er vigtigt at følge drejebogen til pakken, når pakken gennemføres. Download den i infoboksen til højre.

Har du og dine medarbejdere ofte ondt i ryggen? Er I mere end almindeligt trætte, når arbejdsdagen er slut? Få ny inspiration til at ændre jeres rutiner og vaner, så det fremover bliver naturligt at planlægge arbejdet, så I undgår selv at løfte og transportere tunge ting og i stedet anvender tekniske hjælpemidler til disse opgaver.

1. Fokus på tunge løft

Ønsker I at gøre noget for at undgå de mange tunge løft, som fører til, at kroppen bliver hårdt belastet og slides ned? Så kan denne forebyggelsespakke hjælpe jer på vej. Når I er færdige med pakkens forløb, er målet, at I fremover har ændret jeres rutiner og vaner sådan, at det er en naturlig ting, at I planlægger arbejder, så I undgår selv at løfte tunge ting og i stedet bruger tekniske hjælpemidler.

Læs mere om tekniske hjælpemidler på BAR for Bygge & Anlægs hjemmeside (eksternt link).

2. Hvad får I ud af forløbet?

I får kendskab til relevante tekniske hjælpemidler og til, hvordan I kan planlægge brugen af hjælpemidlerne ved både kortere- og længerevarende opgaver. På den måde kan brugen af tekniske hjælpemidler blive en naturlig del af jeres hverdag. Det kan betyde, at I fx får mindre ondt i ryggen, bliver mindre trætte og bliver mere tilfredse med arbejdet.

Når I har gennemført forløbet, vil det medvirke til, at:

 • færre bliver nedslidt på lang sigt
 • I får mindre sygefravær
 • I bedre kan holde på gode kolleger

3. Hvordan skal I gribe det an?

Arbejdet vil forløbe i flere faser. I vil bl.a. afprøve et teknisk hjælpemiddel, og I vil arbejde med at sikre, at I fremover gør det til en vane at planlægge jeres arbejdsopgaver, sådan at I undgår de tunge løft.

Forløbet gennemføres i fire faser:

 •  Opstart, hvor I forbereder forløbet sammen med vejlederen
 • I afprøver hjælpemidlerne i dagligdagen og diskuterer jeres erfaringer
 • I taler om, hvordan I fremadrettet kan planlægge arbejdet, så det bliver en vane at undgå de tunge løft

I gennemgår jeres erfaringer og aftaler, hvordan I fremover vil bruge de nye rutiner

4. Hvad med tid og økonomi?

Det forventede tidsforbrug for mester og 5 medarbejdere er:

 • Mester: i alt 15 timer – til møder og til at prøve nye metoder
 • Medarbejdere: i alt 55 timer – til møder og til at prøve nye metoder


Fonden dækker:

 • Tabt arbejdsfortjeneste for den tid, I bruger på at holde møder og lære at bruge de nye rutiner.
 • I får tilskud til at leje materiel.

5. Hvilken hjælp får I?

I får hjælp til møder og planlægning fra en vejleder, der kender branchen og har erfaring med tunge løft og anvendelse af hjælpemidler.

Leverandøren og vejlederen hjælper med instruktion og tilpasning af de tekniske hjælpemidler og opgaven.

Pakken omfatter disse materialer:

 • Kort beskrivelse af forløbet
 • Køreplanen for forløbet (drejebog til virksomheden)

6. Hvad kræver det at gå i gang?
 • Mester og medarbejdere skal være enige om at gennemføre forløbet.
 • Opgaver, hvor tekniske hjælpemidler til tunge løft er relevante.
 • Vilje til at prøve et hjælpemiddel, selvom det tager mere tid i starten.
 • Vilje til at inddrage og bruge det tekniske hjælpemiddel i det daglige.


7. Yderligere information

Download alt materiale vedr. denne pakke i infoboksen til højre.