Vælg en side

Martin Jensen

Hvert år sker der tusindevis af arbejdsskader i Danmark. Mange af dem er alvorlige. De kan give varige men og kan ødelægge folks karrierer. Men en arbejdsskade er ikke kun skidt for den skadede. Følgevirkningerne kan også blive ødelæggende for ægteskabet og familien.

Undersøgelser og statistikker viser at de fleste arbejdsskader aldrig behøvede at ske fordi de faktisk kan forebygges. Men det kræver faglig viden at vide hvordan arbejdsskader kan forebygges.

Det kræver en arbejdsskadespecialist som Martin Jensen.

Martin Jensen - En erfaren specialist

Martin Jensen har altid haft en interesse i at hjælpe andre. Igennem 15 år har han samlet værdifulde erfaringer indenfor forebyggelse af arbejdsskader. Martin Jensen har også taget et hav af kurser og efteruddannelser. Martin mener at de kurser om emnet som han ikke har været igennem er dem der endnu ikke findes.

Relevant uddannelse er nøglen til succes som arbejdsskade specialist. Forebyggelsen skal nemlig altid ske på flere plan, siger Martin Jensen. Den første plan er sikkerheden på arbejdspladsen. Hver virksomhed skal have en sikkerhedsrepræsentant. Dennes opgave er at sørge for at sikkerheden er i top. Men denne viden skal løbende opdateres.

Det er også vigtigt at værktøj, redskaber, møbler etc. er ergonomiske. Jf. Martin Jensens erfaring er god ergonomi en af de bedste måder at forebygge arbejdsskader på. Martin Jensen siger at her sparer mange virksomheder det forkerte sted, nemlig ved uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og ved ergonomien.

Den personlige plan

En af Martin Jensens kæpheste er den personlige plan i forebyggelsen af arbejdsskader. Vi bærer alle et ansvar for os selv.

De fleste tænker på dramatiske ulykker, når de hører arbejdsskader. Men langt de fleste arbejdsskader kommer snigende: ensformigt slid. Slid sker ofte ganske ubemærket. Tunge løft kan knække den stærkeste ryg. Men statistisk er det ikke sådan de alvorlige skader sker. Der er de mange småting der over tid nedslider kroppen meget mere end kortvarige overbelastninger.  De små, uskyldige computer mus forårsager flere kroniske arbejdsskader og varige men end skarpt værktøj og tunge maskiner.

Fysioterapeuten er forebyggelsens bedste ven

Spørger man Martin Jensen, så bør virksomheder som private i langt højere grad bruge fysioterapeuter. Vi har alle et ansvar for vores krop, siger Martin Jensen. Og dette ansvar kan ingen anden befri os for. Ikke vores chefer, og heller ikke sundhedsvæsenet.

Du er den eneste der kan mærke hvad der foregår i din krop. Men kun hvis du har lært hvordan. Det kræver viden og øvelse, at lægge mærke hvad der sker i kroppen og hvornår en gentagende belastning begynder at sætte spor. En fysioterapeut kan lære dig det. Fysioterapeuten kan også lære dig hvordan du kan forebygge arbejdsskader igennem opmærksomhed og øvelser.